12 January, 17.06

6689164169_2898063046

Samtidig et annet sted…