PEM-FWI-61159 Tønsnes inn mot Tønsvika, fastlandet i Tromsø

8492379806_1233661c66

Samtidig et annet sted…