Velkommen til samtale med Esther Maria Bjørneboe!

Esther Maria Bjørneboe

- Gjennom blikket tilegner jeg meg erfaring; min interesse for arbeidet med billedflaten kommer av et behov for spissing og reduksjon av nettopp denne persepsjonen og fortolkningen jeg har av verden rundt meg, sier Esther Maria Bjørneboe.

Velkommen til et møte med kunstneren i utstillingen!

Legg til ekstern kalender…