Sound of Mu presenterer: LOTUS#1 av 1. Regiment/Kunstmilitsen

Kunstmilitsen er tilsynelatende en selvmotsigelse – en paramilitær organisasjon med kunstnerisk formål. I likhet med mikronasjoner er formen basert på eksisterende institusjoner, men uten krav om territorier eller politisk anerkjennelse.
Det finnes ingen sentralkommando eller enhetlig estetisk program, hvem som helst kan opprette egne avdelinger og anvende systemet fritt. 
I praksis er det stor avstand mellom et virkelig militært system og den paramilitære formen på dette prosjektet. Bruken av grader og utmerkelser uttrykker ansennitet og ansvar, ikke absolutt autoritet – og all deltagelse er frivillig. Likheten ligger først og fremst i en tilhørighet skapt av symboler og felles erfaring. Mer enn å overta eksisterende stillinger, er en taktisk seier i kunstfeltet å erobre nytt terreng.

Prosjektet henter inspirasjon fra blant annet open source software, anarkistiske militser med cellestruktur og ulike forsøk på å inkorporere “geriljastrategi” i kunstsammenheng. Både konkrete produkter og tilhørigheten skapt av felles opplevelser er viktige elementer, samlet sett er det et work in progress som tilføres flere signaturer underveis.

1. Regiment ble grunnlagt i 2007 av Jens Stegger Ledaal.
Siden har det blitt opprettet ytterligere uavhengige avdelinger:

San Diego – 2.Land Art Regiment (Kim Schwenck, 2009)
Berlin – 3.Inhuman Music Regiment (Cornelius von Jackhelln/Sturmgeist, 2010)
Bordeaux – 4.Music Regiment (Jeff Cretaux, 2012)
Brighton – Council flats of Mass destruction (James Fogarty, 2013)

Utstillingen varer fra onsdag 5. februar – søndag 2. mars.
Velkommen til utstillingsåpning onsdag 5. februar!

Legg til ekstern kalender…