Slett U-landsgjelda inviterer til frokostseminar: Gjeldskrisen er ikke over - hvor går Norge nå?

Program:

- Innledning av gjeldsekspert: Hva er de nye globale lånetrendene og hvilke land er faresonen for ny gjeldskrise?
- Innlegg statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar (H)
- Innlegg av representant fra SV
Spørsmål fra salen og diskusjon.

Gjeldsnivået for utviklingsland er dobbelt så høyt som i år 2000. I mellominntektsland har spekulative kapitalstrømmer ført til større sårbarhet ovenfor endringer i det globale markedet, mens mange lavinntektsland har gjeldsbyrder med høyere risikoprofil.

Lån fra Verdensbanken, IMF og bilaterale lån har ikke økt så mye de siste årene, men lån fra private aktører (som Oljefondet) har økt betraktelig. I tillegg har nye bilaterale långivere som Kina gjort sitt inntog i Afrika, og med disse nye lånene er det få eller ingen reguleringer.

Bildet på gjeldskriser er endret, men det systemiske problemet er det samme. Dårlig regulering og troen på at utlånere alltid får tilbake pengene sine bidrar til en uregulert lånefest der de fattige menneskene i utviklingsland blir sittende igjen med regningen.

Vi inviterer til debatt om hvilke løsningsforslag som finnes internasjonalt og hvor Norge har mulighet til å gjøre en forskjell.

Når: 7. februar, kl 9.00
Hvor: Seminaret avholdes i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs og arrangeres i sal 4 på Kino Victoria, Ruseløkkveien 14 (tidl. Vika Kino)
Servering: Smørbrød, te og kaffe

Seminaret arrangeres av Slett U-landsgjelda.

Legg til ekstern kalender…