Brecht og tverrkunstnerisk samarbeid

I perioden 1927-1933 – siste del av Weimarrepublikken i Tyskland – jobbet Bertolt Brecht sammen med en rekke samarbeidspartnere fram en serie med unike scenekunstproduksjoner. Disse produksjonene redefinerte både forholdet mellom scenekunst og politikk, forholdet mellom de forskjellige kunstartene innenfor en produksjon og arbeidsforholdet mellom de involverte kunstnerne. Det er her snakk om stykker som Tolvskillingsoperaen, Mahagonny, Jasager/Neinsager, Moren og Avgjørelsen. I eksilperioden fra 1933-47, og i DDR-perioden fra 1947-56 teoretiserte Brecht mye rundt teateret sitt, men han vendte i praksisen sin egentlig aldri tilbake til disse radikale eksperimentene fra slutten av Weimarrepublikken. 

Denne kveldens De(t) usynliges teater(et) presenterer… vil gjøre en framstilling av Brechts rammeverk for scenekunst fra denne perioden. Spesifikt vil det handle mye om de tre kjernekonseptene adskillelsen av elementene, verfremdung og gestus, som sammen utgjør de teoretiske grunnpilarene for Brechts arbeidsmetode. Dette vil illustreres rikelig med konkrete eksempler, og det vil være et viktig fokus å vise hvordan dette kan være relevant for tverrkunstneriske samarbeid i dag. 

«Under sosialismen forventer vi, ved siden av at kunsten skal få en større betydning for de brede massene, også at de forskjellige kunstartene skal tilnærme seg hverandre på nye måter. Her handler det ikke om at dramaet skal forsyne seg av musikken, eller operaen av teksten eller at operaen og dramaet skal forbedres av en bedre scenografi. Snarer skal det i en og samme fremføring være tre behandlinger av temaet, gjennom diktningen, gjennom musikken og gjennom scenebildet. Slik oppstår et kollektiv av selvstendige kunstarter.» – B. Brecht, 1956

Presentasjonen vil holdes av Rudolf Terland Bjørnerem, som skal levere inn en masteroppgave om blant annet dette emnet denne våren. 

Dørene åpner klokken 19, og presentasjonen begynner klokka 20. I kjent «pie and punch»-stil blir det denne kvelden pizza for å veie opp for det relativt tunge emnet. 

-

De(t) usynlige(s) teater(et) presenterer er en serie arrangementer på Ila Fysikalske hvor DUTs medarbeidere deler ting og tang de synes er fine og kanskje litt viktige. De vil vanligvis finne sted på den første onsdagen i måneden.

Mer info: www.detusynligesteateret.org

Legg til ekstern kalender…