Utstilling "The Dream of the Perfect Society"

The Dream of the Perfect Society

Det finnes mange tanker om det perfekte samfunn, men hva innebærer en ”drømmeverden” og hvordan finner en veien dit? I The Dream of the Perfect Society utforskes alternative levemåter som bryter med storsamfunnets logikk, eller gir et skråblikk på de etablerte mønstrene. Hvordan vi bruker vår tid, blir behandlet som mennesker eller behandler andre, sier noe om hvordan vårt eget samfunn er strukturert og hvilket sett verdier vi lever etter.

Historien er full av politiske og ideologiske retninger som har staket ut en idealistisk kurs mot det gode og perfekte samfunn for å ende opp i å bli et undertrykkende regime (som kommunisme, nasjonalsosialismen m fl). Det er ikke de store ideologiene som diskuteres i utstillingen, men snarere subjektive erfaringer fra vår egen samtid og relativt nære historie.

Lene Ask (f. 1974) tar utgangspunkt i en brevkorrespondanse mellom en misjonær stasjonert på Madagaskar, og hans sønn som vokste opp i et barnehjem på slutten av 1800-tallet. På grunn av lang avstand og uroligheter møtes ikke far og sønn på 10 år. Brevvekslingen ble grunnlaget for Asks tegneserie, som beskriver, tolker og kommenterer det som står i brevene, en historie om uendelig savn og det å vokse opp i skyggen av et misjonskall. Brevene er hentet fra Misjonsarkivet i Stavanger.

Una Hunderis (f. 1971) arbeider i utstillingen markerer begynnelsen på et langvarig fotografisk dokumentasjonsprosjekt, hvor hun undersøker sosiale og praktiske uttrykk for idealisme, utenforskap og misnøye med majoritetskulturen. Hunderi har møtt og dokumentert mennesker fra forskjellige miljøer i USA, Tyskland og Norge som har valgt å tre ut av det etablerte storsamfunnet.

Anders Dahl Monsen (f.1980) refererer ofte til arbeiderklassens kamp og virkemidler som streik og aksjonisme for å oppnå rettigheter som definerer ens liv. Til denne utstillingen har han satt seg inn i en rekke tiltak og teorier som har blitt brukt i industrien for å rasjonalisere og optimalisere det manuelle arbeidet for å kunne effektivisere produksjonen. Drømmen om en rasjonell og økonomisk produksjon er et eksempel på hvordan forsøk på forbedringer ikke alltid er til beste for enkeltindividet. Kapitalismens effektivitet blir satt opp mot individhensyn, et styrkeforhold som er evig aktuelt. Dahl Monsen tar utgangspunkt i forskeren Frank Bunker Gilbreth som har analysert de bevegelsesmønstrene en standardisert arbeidsdag medfører, og abstraherer mønstrene inn i utstillingen.

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984) utforsker lite brukte og ofte oversette deler av byen. Han er opptatt av den private kontra den offentlige bruken av det offentlige rommet og bruker byen som atelier og utforskningsarena uten å søke eller be om tillatelse. Flere av hans fotografiske arbeider dokumenterer flyktige performanser hvor han tar i bruk tilfeldige rom formet i randsonen av funksjonell arkitektur. Gjennom sin alternative bruk av omgivelsene manifesterer Tallerås en holdning som utfordrer dagliglivets definerte rammer. Kan en by innlede til alternativ oppførsel og utforskning? Tallerås utstilling består av en videoinstallasjon, fotografi og flere skulpturelle verk.

Legg til ekstern kalender…