Fotoutstilling - Shots Under Sanctions. Iran 2013. Tor Einstabland

Prosjektet tar ikke stilling til de politiske spørsmål, altså om hva som er rett og galt, men ser snarere på hva som skjer med det enkelte menneskes begrensning i utfoldelse under slike særpregede forhold.

Det er første gang dissse bildene blir utstilt, bortsett fra bildet Taxi Drive, som ble antatt og solgt på Høstustillingen 2013. Einstabland har hatt en rekke utstillinger i inn -og utland og er i ferd med å befeste seg som en av våre mest interessante kunstfotografer. Selv om prosjektene ofte visualiserer konkrete hendelser og er stedsrelaterte, har de alle et underliggende og gjenkjennende tema på det psykologiske nivå.

Einstabland har gjennom en rekke utstillinger og prosjekter skapt situasjoner som tar for seg ulike temaer. Selv om fotografiene kan oppleves tilfeldige, jobber han helt konkret med hvert enkelt motiv mot et bestemt tema. Hans iscenesettelse kan sammenlignes med et filmsett. Han definerer et opptakssted hvor scenografi, lys og dynamikk passer temaet han jobber med. Deretter venter han til mennesker skaper dramaet for å fullføre historien. Et filmsett uten høylytt regi og der det er rom for det uforutsette.

einstabland.com/about-the-a…

einstabland.com/list-of-exh…

www.plnty.no/2014/02/stemni…

Legg til ekstern kalender…