Grønt Kvinnenettverks 8. mars-samling

Få med deg en helg med selvtillitskurs, utfordringer, engasjerte, flinke folk og gode dialoger!

Tema for helga er vold i nære relasjoner. Hvordan kan man jobbe politisk for trygge og gode familieforhold?

Bindende påmelding innen innen 22. februar via docs.google.com/forms/d/1GO…

Samlingen er åpen for alle! Sted: Niels Henrik Abels hus, UiO/Blindern.

PROGRAM

Lørdag 8. mars
kl.12.00 – 13.00: Temaforedrag med Fakhra Salimi: Hvordan jobbe politisk med å legge til rette for trygge og gode familieforhold uavhengig av kulturell bakgrunn?
13.10 -14.30: Interaktivt læringsforum med Maiken McCormick/ Splint: Dialogform, hva kan vi få til? Hvilke utfordringer kan vi forvente oss når vi benytter dialogform i møte med sterke motdebattanter? Med hvilke verktøy kan vi møte vår egen kritiker, og hersketeknikker andre benytter.
14.30. – 15.00: Pause
15.00 – 16.00: Dialogform, trygghet på egen identitet og rolle, forts. Hvordan møte vanskelige følelser? Hvordan bygge broer der uenighet er utgangspunktet?
16.00 – 17.00: Dialoggrupper jobber med paroler til Kvinnetoget, innenfor politisk tema
17.00 – 18.00: Vi beveger oss ned til Yongstorget, går i tog
20.00 – Festkveld, kafedialog

Søndag 9. mars:
11.00 – 12.00: Maiken McCormick: Kvinnekraft og dialogform (kommunikasjon), trygg på identitet og rolle
12.00 – 13.00: Dialoggrupper, vi jobber med å skrive innlegg til fremføring fra talerstol
13.00 – 15.00: Talerstolfremføring
15.00 – 15.30:Veien videre, hvordan utvikle god, grønn familiepolitikk?
-—————————————————-

Spørsmål rettes til [email protected]

Legg til ekstern kalender…