Alt kunne vært litt annerledes - Hans E. Thorsen

”Det har seg altså slik at jeg 27. februar åpner en utstilling hos RAM Galleri i Oslo.
Utstillingen har tittelen “Alt kunne vært litt annerledes” og handler om hvordan noen ting er gitt i et hvert menneskes liv, men at veldig mye hypotetisk kunne vært annerledes. Det som er gitt er at man er født, så rent genetisk er man den man er, og i denne sammenhengen spiller du jo en viktig rolle i livet mitt. Hadde du ikke ligget med min mor den gangen for syv og tredve år siden hadde jeg aldri blitt til.
Med denne tanken beveger man seg jo nettopp inn i det hypotetiske mulighetsrommet som jeg tror de fleste mennesker utforsker fra tid til annen.
Tanker om hvordan ting kunne vært, enten litt eller veldig annerledes.
For livet utgjøres av en rekke valg og tilfeldigheter, og før unnfangelsen som man kan si er den grunnleggende hendelsen i et hvert menneskes liv, ligger livet til de to menneskene som utgjør ens biologiske opphav. Deres liv kunne jo også hypotetisk vært litt annerledes, men valg og tilfeldigheter førte altså til et gitt samleie på et gitt tidspunkt i historien, hvor en helt spesiell celle sammen med et helt spesielt egg dannet enheten som senere ble født. Meg. Deg. Oss alle.”

Slik begynner et brev skrevet av kunstneren Hans E. Thorsen til en far han aldri har møtt.
Utstillingen i RAM galleri består av tekster og foto, satt sammen i collager og presentert i en sosial installasjon med møbler fra kunstnerens barndomshjem. Kunstneren bruker sitt eget private materiale for å kommunisere noe allmenngyldig, noe som setter i gang tanker og minner og inviterer publikum til å reflektere over seg selv, sine egne liv og dagens samfunn.
Prosjektet kan leses ut fra ulike innfallsvinkler og reiser spørsmål rundt foreldreskap, mellommenneskelige relasjoner, identitet, tilhørighet, minner, barndom og begrepet familie før og nå.

Utstillingen er også en litterær debut, og gjennom å utnytte det hvite gallerirommets muligheter til å fortelle historier, peker kunstneren på det hypotetiske mulighetsrommet som vi alle fra tid til annen beveger oss inn i.
Hva om…? Hva ville skjedd hvis…?

Les hele brevet her

Kunstneren kommer til å være tilgjengelig for samtale med publikum i deler av utstillingsperioden, og inviterer til dialog i galleriet.

Om kunstneren: Hans E. Thorsen har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo hvor han avsluttet sin Master i 2008. Han har tidligere blant annet hatt separatutstillinger hos Galleri LNM i Oslo, 0047 i Oslo og Volt i Bergen, og deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger i Norge og utlandet. I 2005 startet han sammen med Espen Henningsen og Lars Kjemphol prosjektet Sisyfos Minigolfklubb og har vært et sentralt medlem av kunstnergruppen siden. Thorsen har også vært aktiv som kunstkritikker, kurator og innen fagpolitikk. Kunstnerisk jobber han innenfor en rekke ulike media.

Legg til ekstern kalender…