Readymade baby (Karstein Solli)

En nydelig danseforestilling for barn 0 – 3 år

I forestillingen knyttes kunstbegrepet «readymade» først og fremst til en forståelse av barnet som rede til å delta i møtet med kunstuttrykk. Forestillingen er utarbeidet i nært samspill med barn. Spesiallagde objekter, en dukke og kostymer utgjør sammen med andre readymades som paraplyer, megafoner og skurekluter de formale og visuelle rammene for forestillingen. Det sanselige trer fram gjennom berøring, dans, sang og andre musikalske uttrykk.

Forestillingen varer 25 min. I etterkant er det en interaktiv del i ca. 20 min. hvor barn og voksne kan leke og delta sammen med de utøverne på scenen.

Legg til ekstern kalender…