Konsert: Kojoki

Dyre Korssjøen (slagverk), Espen Jørgensen (ak. gitar)
og Njål Uhre Kiese (el. bass)
Fri form, fri flyt, endel atomnummer 8, potensielt poetiske klangflater.

https://soundcloud.com/espenjorgensen
https://soundcloud.com/njalk

Legg til ekstern kalender…