Green drinks

Hva: Green Drinks er et uformelt møtested og selvorganiserende
nettverk for mennesker som jobber med eller har en interesse for
miljøspørsmål. Månedlige sammenkomster finner sted over hele verden i
over 750 byer!

Hvor: Mesh, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo
meshnorway.com

Når: FØRSTE tirsdagen i måneden, fra kl 18.00 og (noen timer) utover.

Hvem: Åpent for alle, så husk å spre ordet videre til kollegaer,
venner og familie.

Hvorfor: Nye kontakter og venner, engasjement, moro, ideer, inspirasjon!

Legg til ekstern kalender…