PER FORMO: Sirkelspill

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 6. mars kl. 18.00.

Per Formo (1952) har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim. Han har en bred utstillingsbakgrunn og gjort seg bemerket gjennom flere verv og kunstprosjekter. Han er også representert i flere store samlinger, blant annet Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd og Trondheim Kunstmuseum.

Verkene til Per Formo henvender seg i første omgang til øyet, og det første man ser er farger og former.
Verkene har en kombinasjon av visuell dynamikk, orden og kompleksitet. De er estetiske, men de nøye planlagte konstruksjonene utfordrer betrakterens lesing. Etter en stund begynner betrakteren å plasserer former og farger i et system. Formo ønsker å binde den ytre visuelle verden sammen med den indre ved å åpne opp for mentale prosesser som utvikler seg over tid.
Kunstneren henter mye av sine referanser fra musikk, da både samtid-, renessanse- og barokkmusikk. Formos interesse for musikken ligger i opplevelsen den kan gi, men også de regler og konstruksjoner som musikken ofte følger. Det er særlig komponister som bruker regler for å styre komposisjonen som opptar Formo, noe som peker på hans måte å jobbe frem verkene.

Formo har lenge jobbet med å bruke formale prosedyrer som arbeidsmetode. Disse prosedyrene består ofte av å bruke geometriske konstruksjoner som må forholde seg til satte regler for hvordan de formes på billedflaten. Kunstneren liker det stimulerende og produktive forholdet mellom begrensninger og frihet i kunstarbeidet.
Til utstillingen i Galleri LNM har kunstneren brukt digitale tegneark for å konstruere lag på lag av ulike rutenett bestående av kvadrater i ulike størrelser. Til hvert rutenett lager han to sett med sirkelbuer, det vil si to sirkler delt i fire. De åtte sirkelbuene får hver sin farge, fordelingen og fargesettingen av sirkelbuene styres av tallserier generert av atmosfærisk støy.

Legg til ekstern kalender…