Velkommen til åpning av to nye utstillinger: Crispin Gurholt og Erik Tidemann

CRISPIN GURHOLT
Live Photo #26: Lillestrøm

Gjennom hele sin karriere har Crispin Gurholt jobbet konsekvent med sine ’live photo’: stedspesifikke installasjoner hvor modeller iscenesettes i virkelige miljøer i en to timer lang performance. Installasjonene er utgangspunkt for produksjon av videoarbeid og fotografier. Felles for Gurholts verk er at de retter fokus mot og problematiserer stedet der de foregår, enten de stiller spørsmål ved kunstens rolle og funksjon, eller om de tar for seg mer samfunnsmessige temaer.

I Akershus Kunstsenter presenteres Gurholts siste live photo-installasjoner, Live Photo #23: Havana. Lokalisert i et slitt, cubansk hus, som bærer spor av å en gang ha vært et storslått hjem, representerer de iscenesatte tablåene både et konstruert bilde på Cuba, og det virkelige Cuba. Konsekvensen er at det blir umulig å skille mellom fiksjon og virkelighet, mellom original og kopi. Sentralt i prosjektet står ideen om simulakrum, et begrep hentet fra den franske filosofen Jean Baudrillard. Kort fortalt er simulakrum et begrep for en kopi uten en original, hvor kopien blir virkelig og tilskrives verdi som virkelig.

Inkludert i utstillingen er også et tekstverk som samler Live Photo #23: Havana og det nyeste verket, Live Photo #26: Lillestrøm, hvor Gurholt selv bringer sine tanker rundt ideen om en kopi uten en original – eller en virkelighet uten innhold, og det er dette som knytter de to ulike live photo-prosjektene sammen. Live Photo #26: Lillestrøm skal foregå i kunstsenteret, og gitt lokasjonen er det nå kunstrommet og dets tilhørende funksjoner, med kunstverk og betrakter, som utforskes.

I utstillingen vises imidlertid kun rekvisittene for det tablået som vil finne sted: et utstillingsmonter med fem speil. Live Photo #26: Lillestrøm vil kun foregå på åpningskvelden, hvor fire personer vil stå foran monteret og betrakte innholdet i stillhet. Vi blir her konfrontert med oss selv som betraktere, en situasjon som dels kan oppleves ubehagelig.

Med Live Photo #26: Lillestrøm berører Gurholt aspekter knyttet til hvordan vi oppfører oss på kunstutstilling, hvilke forventninger vi har til den og til verkene som vises der, og ikke minst hvilken verdi vi tilskriver utstillingen – og dermed kunstverkene. Kunstfeltet er trolig et av de feltene som mest av alt preges av en relativ verdi: et kunstverk har kun den verdien det til enhver tid tilskrives. Det er relevant å spørre seg om kunstverkene bare er tomme objekter, eller om de en reell verdi og betydning.

Gurholts rekonstruksjoner er selvrefleksive, der de i sin kopiering av et sted peker tilbake på ulike egenskaper og forventninger til stedet, og dermed aldri er identisk med originalen. På samme måte som Live Photo #23: Havana representerte både et konstruert bilde på Cuba, og et virkelige Cuba, kan også den nye live-installasjonen til Akershus Kunstsenter leses som en utforskning av kunstfeltet. Som et konstruert bilde på en reell situasjon, bringer installasjonen ulike perspektiver på betraktersituasjonen, og slik konfronteres vi med våre forventninger til kunstfeltet og til kunstverk.

ERIK TIDEMANN
Fear Leads to Anger

Med et uttrykk som befinner seg et sted mellom det fascinerende og det fryktinngytende, har Erik Tidemann på kort tid markert seg som en særegen stemme, med arbeider som skaper motsetningsfylte inntrykk og følelser.

En bruk av ulike medier utgjør Tidemanns kunstnerskap, men gjennomgående er inspirasjon hentet fra «white trash»-kultur, ekstreme subkulturer, populærkultur og avdøde legender. Enkelte malerier bringer også assosiasjoner til new age og det spirituelle.

Tidemann har gjort seg bemerket med skulpturer som kombinerer fiktive monsterliknende skapninger satt sammen med utstoppede dyr. Med en nærmest monstrøs fremtoning fremstår flere av skulpturene på grensen til det heslige og mytologiske. Andre skulpturer tar form som udefinerbare hybrider av menneskelige former, der en slimete og hårete overflate på samme tid skaper avsky og en enorm trang til å ta på verket.

Underliggende i arbeidene er en tvetydighet, også understreket i utstillingstittelen, som viser til hvordan frykt og aggresjon henger tett sammen, og hvordan det ene gjerne leder til det andre.

Tilstedeværende i flere av arbeidene er også kunstneren selv, om enn på ulike måter. Tidemanns avdøde hund er inkludert i en installasjon, mens i andre verk, kan en skimte likheter til kunstneren selv.

Tidemanns malerier er utført i airbrush-teknikk, og de dels surrealistiske motivene spiller på referanser til 1980-tallets mange actionhelter, omslag til gamle VHS-filmer, i tillegg til både tegneserier og plakatmotiv. Selv har Tidemann beskrevet maleriene som «dirty heroin prostitute back alley style» og med dette ønsker Akershus Kunstsenter velkommen til årets mest heftige utstilling!

Utstillingene vises i perioden 14. mars–13. april.

Legg til ekstern kalender…