Else Marie Hagen | Stein Rønning
a Rothe av Stein RønningThe Success Indicator av Else Marie Hagen

Else Marie Hagen Vokabular | Stein Rønning Hierlieu

Åpning fredag 14. mars kl 19.00

14. mars – 27. april 2014


Kurator: Ida Kierulf


Kunstnernes Hus har gleden av å invitere til åpningen av vårens to hovedutstillinger med Else Marie Hagen og Stein Rønning. Hagen og Rønning arbeider med fotografi og fotografiske installasjoner og vil presenteres i hver sin overlyssal. Utstillingene blir kunstnernes største presentasjon i Oslo, og det er første gang de vises samtidig. De har begge utviklet et konsist og konsekvent billedspråk som diskuterer fundamentale egenskaper ved det fotografiske mediet i dag.

Rønning og Hagen blir ofte omtalt som kunstnernes kunstnere; sentrale i en tendens i samtidskunsten de seneste årene hvor medienes egen taktilitet og materialitet fremheves. På mange måter skaper begge kunstnerne bilder som peker på seg selv som bilde. Fotografier hefter alltid ved seg en virkelighetseffekt som et vindu mot verden, men Rønning og Hagen setter imidlertid opp hindre i veien for betrakteren som gjør at vi snubler i billedkanten. Gjennom ulike virkemidler trekker de betrakterens blikk mot fotografiets overflate for nærmest å mane frem fotografiet som et materielt nærvær i møte med betrakteren. I en billedglupsk samtidskultur, der fotografiet på samme tid er overalt og overflødig, inntar kunstnerne poengterte posisjoner. Rønning og Hagens bilder er på mange vis selvforklarende, de er bilder om det å se, og om å befinne seg i synsakten.


Else Marie Hagens arbeider fremstår ofte som visuelle gåter der spillet mellom overflate og dybde, mellom illusjon og virkelighet settes i sving. Bildene presenteres for betrakteren som en kinesisk eske som avdekker stadig nye lag av overflate, helt til vi står igjen med vår egen erfaring i møtet med fotografiet. Utstillingen Vokabular springer ut av en undersøkelse av fotografiets fleksible forhold til virkeligheten, og hvordan det gjennom et visuelt billedspråk stiller seg til disposisjon for betrakterens fortolkning. Gjennom å ta tak i begreper som stemning og ladning i bildet, belyser hun hvordan vår betraktning påvirkes av kollektive og personlige erfaringer og av konteksten de opptrer i. Subtilt og sofistikert observerer Hagen i utstillingen et sett av fotografiske virkemidler og vrir og vender på dem, for eksempel ved å iscenesette motsetningspar som mørk/lys og fast/flytende. Dette ser vi blant annet i fotografiene Av, på, av fra 2013, der en lyskilde skrus av og på i et tomt rom. De ulike gradene av lys og mørke skaper et fotografi som på samme tid er prosaisk og ladet, og der vår egen betrakterrolle blir tydeliggjort.


Stein Rønning har i en årrekke konsekvent og stringent utforsket forholdet mellom fotografi og objekt, avbildning og avbildet. Rønnings metode springer ut av hans skulpturbakgrunn, og baserer seg på presise sammenstillinger av enkle, håndlagde trekasser. Kassene avfotograferes mot nøytral bakgrunn, bearbeides digitalt og printes i ulike størrelser og teknikker. Fotografiene speiler hverandre i horisontale og vertikale konstellasjoner i overlyssalen, og gjennom for eksempel å tilte bildene utover i billedrammen eller å rotere dem 90 grader, setter han fokus på bildets objektkarakter. Gjentakelsen i Rønnings tilnærming gjør at det på et vis alltid er det samme bildet vi ser. Det romlige og skulpturelle blir i Rønnings bilder kondensert til en fotografisk og representerende flate, i et forsøk på å manifestere det reelt nærværende heller enn det representerte i bildet. Slik fremtrer Rønnings arbeid som ren, fysisk tilstedeværelse i møte med betrakteren.Stein Rønning (f. 1953) bor og arbeider i Oslo og har i en årrekke vært virksom som professor ved Kunstakademiet i Oslo/KhiO og Kunsthøgskolen i Bergen/KHiB. Parallelt med utstillingen på Kunstnernes Hus stiller Rønning ut på Galleri Riis i Oslo. Han har hatt en rekke utstillinger de seneste årene, deriblant ved Galleri D.O.R. i Brüssel, MOLAF i Bergen, Trondhjems Kunstforening, Bomuldsfabriken i Arendal, Nordnorsk Kunstmuseum og Carnegie Art Award.Else Marie Hagen (f. 1963) er for tiden aktuell i gruppeutstillingen Vi lever på en stjerne på Henie Onstad Kunstmuseum. Hun har i de senere årene hatt utstillinger i Kunstnerforbundet, Galleri K, G44 Centre for Contemporary Photography i Toronto, Carnegie Art Award og Vigeland-museet, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Preus Museum og Nordnorsk Kunstmuseum.Utstillingene er støttet av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Oslo Kommune og Fond for lyd og bilde.


Legg til ekstern kalender…