herStay celebration weekend: 2014, 26 - 29 April, Bergen and Oslo

Bergen/ Oslo:

herStay er Monica Emilie Herstads kunstenhet, hun jobber med performance, bevegelse, dans, teori, film, etc. Hennes produksjon skjer i ulike byer internasjonalt, nå med atelier i Bergen, USF Verftet.

Interfase:
29. april presenteres en videodokumentasjon av hennes herStay performance Sketches for Spring i Bergen, v/ USF Verftet i anledning UIDD/ Unesco international dance day. (26.4 er et lukket arrangement)

www.danseinfo.no/dansens-da…

Videoarbeidet av herStay performance Sketches for Spring, danner én dokumentasjon av herStay 11 forestillinger i Botanisk Have i Oslo, i 2012, i serien med samme navn, Sketches for Spring.

Verket ble nylig vist i Arktisk Alpin Botanisk Have i Tromsø, og vises internasjonalt denne våren og fremover.

Slik interagerer de ulike byer inn mot hverandre, i et subtilt samspill, hvor den ene blir henholdsvis skapelses-, visnings- og presentasjonsarena for den andre.

Denne avstanden mellom verk og visning, les: skapelsen av verket og presentasjonen av den, bidrar til å gi rom for abstraksjon rundt verket.

osloopen.no/kunstnere/396

Og tangerer viktigheten av at de ulike kulturadministrasjoner legger til rette for kunstnernes virke, for et rikt og autonomt kunst- og kulturliv i byene de til en hver tid representerer.

Medlem av DTS, Forskerforbundet, Kritikerlaget, BONO, etc.

Litteratur:
dance.no/dansens-dager/prog…
osloopen.no/kunstnere/396

Monica Emilie Herstad, herStay
(herStay fotograf: Stein Reusch Weber)

Legg til ekstern kalender…