"READYMADE BABY" - Karstein Solli

Forestillingen har blitt spilt ved en rekke festivaler i inn- og utland, og har bl.a. turnert i Chile, Brasil, Tyskland og Finland. «Readymade Baby» er nå altså invitert for fjerde gang til Dansens Hus, til fornyet glede for stadig nye generasjoner av små publikummere.

I forestillingen knyttes kunstbegrepet «readymade» først og fremst til en forståelse av barnet som rede til å delta i møtet med kunstuttrykk. Forestillingen er utarbeidet i nært samspill med barn. Spesiallagde objekter, en dukke og kostymer utgjør sammen med andre readymades som paraplyer, megafoner og skurekluter de formale og visuelle rammene for forestillingen. Det sanselige trer fram gjennom berøring, dans, sang og andre musikalske uttrykk.

Den fransk-amerikanske kunstneren Marcel Duchamps readymades forandret betydningen av begrepet kunst. Små barn kjenner ikke til kunstbegrepet, men er aktivt til stede i møtet med kunstverket og kan derfor, på linje med Duchamp, rokke ved kunstbegrepet.

Forestillingen er 25 min. lang. I etterkant er det en interaktiv del i ca. 20 min. hvor barn og voksne kan leke og delta sammen med de utøverne på scenen.

Passer for barn fra null til tre år.

- en herlig studie i lek med rekvisitter
Aftenposten

Konsept og koreografi: Karstein Solli
Dans: Marianne Skjeldal, Beata Kretovicova Iden, Øystein Elle
Sang og musikk-komposisjon: Øystein Elle
Scenografi: Stephan Østensen
Kostymer: Ebba Johansson
Barnefaglig konsultasjon og dokumentasjon: Maybritt Jensen
Produsent utland: Vitor Truzzi/ Papo Art Dialogue
Foto: Knut Bry / Tinagent.com

Legg til ekstern kalender…