Kongen ut av Grunnloven?

Åpent debattmøte på Litteraturhuset i Oslo
søndag 6. april kl. 13.00, møterom Nedjma. Gratis adgang.

Etter 200 år med egen grunnlov er Norge fortsatt et monarki. Kan det være et moderne demokrati verdig at landets formelle statsoverhode fortsatt går i arv innen én familie?

I anledning jubileumsåret og revideringen av Grunnloven mener vi i Foreningen Norge som Republikk at tiden er overmoden for å ta en grundig debatt om landets statsform for de neste århundrene.Av de mange republikanere i alle norske politiske partierer det altfor få som engasjerer seg i saken. Vi har fått to representanter for Høyre til å debattere de prinsipielle sidene ved Norges statsform og utnevnelse av formelt statsoverhode. Kan monarkiet forsvares prinsipielt eller har det overlevd på grunn av pragmatisme og populære enkeltpersoner?

13.00: Velkommen ved foreningens leder Gunnar L. Brevig
13.05: Nils August Andresen og Erik Lundesgaard innleder (ca. 10 min hver)
13.25-13.50: Debatt ledet av Jens Brun-Pedersen
13.50-14.10: Spørsmål fra salen og pressen

Republikaner Erik Lundesgaard: Statsviter, sakprosaforfatter, lokalpolitiker og kommunikasjonsrådgiver.Har skrevet for Klassekampen, DN, VG, Dagbladet, Aftenposten, Prosa, Minerva og tidsskriftet Stat & Styring. Spesialområde innen statsvitenskap er konstitusjonelle reformer i Norge. Varamedlem for Høyre i finanskomiteen i Oslo bystyre 2011-15.

Monarkist Nils August Andresen: Økonomisk historiker, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og i Econ Pöyry. Rådgiver for Høyres stortingsgruppe 2008–2009.

Debattleder: Jens Brun-Pedersen, pressesjef. Tidligere journalist i VG, Osloavisen, NRK radio og TV – og programleder TV2.

Arrangør: Foreningen Norge som Republikk www.republikk.no

Spørsmål om debatten kan stilles til leder i Norge som Republikk, Gunnar L. Brevig (959 96 185) eller styremedlem Rune Frøyland (975 11 694).

Del gjerne denne pressemeldingen med så mange som mulig!
Vel møtt!

republikk.no/onewebmedia/No…

Legg til ekstern kalender…