Evening Drawings I Abendzheichnungen Dag Erik Elgin I 04.04 - 10.05.2014 | Åpner 03.04 | 19:00- 21:00

OSL contemporary har gleden av å presentere utstillingen Evening Drawings I Abendzeichnungen, med nye arbeider av Dag Erik Elgin. Verkene i utstillingen viderefører et serielt prosjekt påbegynt i 1996, der hverdagsobservasjoner nedtegnet i det private rom senere danner motivmaterialet for malerier utført i atelieret. I de siste arbeidene innføres et utvidet referansegrunnlag i kunsthistoriske sitater, samt et nytt, kvadratisk format. Galleriet viser 38 malerier, utført i olje på lerret i en tofarget palett. Hvert av disse gjengir konturene enten fra en tegning eller av utvalgte detaljer i historiske verk. Med Evening Drawings (archive1996-2000) og Evening Drawings (archive 2000 – ) vises også Elgins tegninger for første gang sammen med maleriene.

Gjennom prosjekter som MoDERNISM MACHINE (2012), Balance of Painters (2012), La Collection Moderne (2009), Originals (2010), og Figure (2007) har Elgins produksjon vært sentrert om en utforskning av maleriets historiske og samtidige posisjoner. I Evening Drawings I Abendzeichnungen trekkes perspektivet fra et offentlig rom og historiske linjer, til en privat sfære der observasjoner registreres i et “her og nå”. Slik utgjør serien en samlende kjerne i Elgins kunstneriske prosjekt, der registreringen i et intimt rom og den store kunsthistoriske katalogiseringen møtes. Serien forholder seg til brytningen mellom det private og det offentlige i en kunstnerisk praksis, og beveger seg gjennom ulike nivåer av observasjon, tolkning og formidling i prosessen fra en første personlig observasjon til det publiserte verkets selvstendige eksistens, estetikk og resepsjonshistorikk.

I Amor Vacui (2006) reflekterer Jan Brockmann og Elgin over de ulike blikk og rom involvert i overføringen fra tegning til maleri: Der den opprinnelige nedtegnelsen foregår umiddelbart og splitter blikket mellom det som registreres og registreringen på papiret, er blikket i ateliersituasjonen “forsinket” og “hermetisk” i forhold til den opprinnelige hendelsen, uten korrektiv utenfor billedflaten. “Samtidig fastholdes i bevisstheten en mental registrering av utallige blikk” og “det foreligger et korrektiv i historiske forutsetninger og bilder som går forut.” Prosessen både utgår fra og bidrar til et kulturelt og historisk ladet billedminne eller billedpotensial, og plasserer slik Evening Drawings I Abendzeichnungen i det Elgin omtaler som et spenningsfelt mellom" dels trivielle observasjoner…og maleridiskursen".

Allerede eksisterende i et mentalt visuelt minne finner vi billedformuleringer av andre kunstneres private observasjoner. Når Elgin i 2013 introduserer kunsthistoriske referanser i arbeidene, er det gjennom maleri som i tråd med modernitetens grenseoverskridende formularer trekker det intime inn i verket: Manets gestaltning av dagens middag, Goyas lakseskiver, Chardins kjøkkenredskaper eller atelierobjektene til Cézanne og Morandi. Elgin approprierer disse motivene i samme visuelle formspråk som egne nedtegnelser fra en hjemlig sfære, og indikerer slik en likestilling i det mentale billedminnet, mellom blikket som faller på et støpsel og blikket som faller på en Matisse.

Gjennom seriens attenårige verkshistorie har Elgins tegninger kun vært representert som en fraværende referanse. I denne utstillingen presenteres tegningene parallelt med maleriene, mens de som enkeltobjekter likefullt fortsatt unndrar seg synlighet. Med Evening Drawings (archive1996-2000) og Evening Drawings (archive 2000 – ) plasseres det samlede materialet bak lukkede montre i arkiver der tegningene ikke lar seg betrakte som individuelt adskilte nedtegnelser, men isteden oppsummerer og dokumenterer konstruksjonen av en registreringsprosess og et minne. Den todelte representasjonen demonstrerer også visuelt en kapittelinndeling i denne tilblivelseshistorien, der en atelierbrann i 2000 markerte et sluttpunkt og en ny begynnelse.

Legg til ekstern kalender…