Minimal effort, maximal effect.

Virg arbeider blant annet med å gjøre små inngrep i våre omgivelser, hvor intensjonen er å endre folks persepsjoner av virkeligheten. Det uforutsigbare og det uforklarlige er viktige elementer for hennes arbeider. Hun lager også tegninger, skulpturer og slogans, og alle verkene kan ses på som små narrativer om en hverdag preget av angst, eksistensielle kriser og dysfunksjonalitet, skildret gjennom sarkasme og humor.

Utstillingåpning tirsdag 29. april kl. 19:00 i GalleriNeufs lokaler på Chateau Neuf. Videre vil utstillingen stå frem frem til 9.mai og er åpent man-fre 18 00 – 21:00.

Les mer om Virg på:
http://virg.info/

Velkommen!

Legg til ekstern kalender…