OSLO GOVJAM 2014

Oslo GovJam 2014 er en intens, brukerrettet og innovativ workshop med fokus på offentlige tjenester. Resultatet er kompetanse om brukerdrevne utviklingsprosesser, tjenestedesign og prototyping – samt konkrete løsninger på reelle brukerbehov i offentlig sektor. Jammen vil foregå 0900-1530 begge dager.
JAM Oslo er et nettverk bestående av entreprenører, designere og prosessledere som har arrangert jammer i hovedstaden siden 2011. Dette er første jam med offentlig sektor som tema.

GovJam er åpen for alle som interesserer seg for offentlig sektor og ønsker å bidra med egen ideer og perspektiver og å lære mer om hvordan verden fungerer.

Vi inviterer mennesker fra offentlig sektor, dyktige designere, entreprenører, samfunnsvitere og studenter for å kunne levere et helhetlig resultat. Gjennom coaching av fageksperter, vil deltagerne gå gjennom en designprosess med behovskartlegging, løsningsutvikling, prototyping og testing.

De mer konkrete utfallene kan være aktive endringsforslag med backup fra brukerundersøkelser, nye tjenesteløsninger, initiativ eller plattformer osv. De som har vært med på Jam lærer seg nye måter å jobbe på, nye metoder og verktøy som kan brukes når de er tilbake i hverdagen.

Legg til ekstern kalender…