Attac-skolen: Sosial kamp i Europa

Krisa i Europa virker komplisert, men veien ut av den trenger ikke være så vanskelig. Det handler om interessekonflikter og økonomisk makt. Sosiale bevegelser organiserer hver eneste dag sitt svar på kravene fra Angela Merkels EU og fra sine nasjonale regjeringer. De har løsningene, men hvordan få gjennomslag for dem? Vi trenger DEG! Kom på en inspirerende dag med Attac-skolen, lær av de beste, og bli med på laget.

Program:

11.15 – 11.55
Hvordan jobber internasjonale nettverk med krisa i Europa? Hva kan vi gjøre? En introduksjon til hvordan de internasjonale nettverkene jobber, med praktiske eksempler på hva de gjør.

10 min. pause

12.05 – 12.45
Sosiale bevegelser i Europa. Hva er grasrotsbevegelsenes svar på krisa? Ved Jerome Roos, redaktør for ROARmag.org.

12.45 – 13.30
Lunsj

13.30 – 14.10
Penger og gjeld. Hva er det? Ved Petter Håndlykken, Attac Norge.

10 min. pause

14.20 – 15.00
It’s not just the economy, stupid: Politiske årsaker til krisa i Europa. Ved Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten.

5 minutter pause og inndeling i grupper

15.05 – 15.50
Gruppearbeid med idémyldring

15.50 – 16.20
Oppsummering av gruppearbeid

16.20 – 17.00
Konkretisering av ideer og planlegging

Hver bolk varer i 40 minutter. Innledningene er på 20 minutter, og det er tid til 20 minutters diskusjon etter hver innledning.

Legg til ekstern kalender…