Nytt fag høsten 2014: Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen (HiB, 15 stp)

Høgskolen i Bergen tilbyr, i samarbeid med Brak, et nytt fag rettet mot musikkbransjen og øvrige kulturnæringer som vil gi deg økt kunnskap om hvordan profesjonalisere din virksomhet og orientere deg i markedet.

Faget skal gi aktører innen kulturfeltet kunnskap en grunnleggende faglig forståelse som gjør dem bedre rustet til å utarbeide forretningsplaner, skaffe samarbeidspartnere, lage budsjett, levere regnskap og lage planer for hvordan de skal nå sine kunder. Med økt kompetanse vil studentene få bedre forutsetninger for å drive sin egen bedrift eller jobbe i en organisasjon eller selskap.

Det vil være bygget opp med fire samlinger à to dager (ukedager). Totalt ca 60 undervisningstimer fordelt på fire hovedtema:

- Forretningsplanlegging og prosjektplanlegging – med fokus på tema som visjon, målgruppe, markedsføring og sosiale medier
- Regnskapsforståelse – blant annet med fokus på hvordan lese regnskap og innføring i kalkyler
- Praktisk økonomi – fokus på tema som skatterett, selskapsformer og hvordan drive en bedrift
- Avtalerett og forhandling – hva man må tenke på når man gjør avtaler i en bedrift generelt og i kulturnæringene spesielt, samt immaterielle rettigheter

Undervisningsdatoer: Onsdager og torsdager, 09-16
samling#1 – 10. og 11. september
samling#2 – 8. og 9. oktober
samling#3 – 22. og 23. oktober
samling#4 – 12. og 13. november

Legg til ekstern kalender…