Fredagsdemonstrasjon: Stopp Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina inviterer til ukentlig demonstrasjon mot Israels brutale krigføring. Dette er den første fredagsdemonstrasjonen i rekka, vi tenker å arrangere demonstrasjoner hver fredag så lenge situasjonen er såpass kritisk som den er.

Gazastripen er under angrep fra okkupanten Israel. Per 4. august er over 1800 palestinere drept av Israels bombing. Et stort flertall av de døde er sivile, og mange av dem er barn. Flere tusen bygninger er jevnet med jorden. På israelsk side er 66 liv gått tapt (3 sivile og 63 soldater, 2.aug).

Demonstrasjonene vil finne sted fredager i Oslo foran Stortingt kl 17.00. Første demonstrasjon er den 8.august. Her blir det holdt 3-5 appeller før markeringen rolig avsluttes.

Målet er å vise solidaritet med palestinerne og kreve at Israel stopper den kollektive avstraffelsen av en hel befolkning, og sine brudd på folkeretten.

Paroler:
• Stopp Israels bombing
• Opphev blokaden av Gaza
• Okkupasjonen må opphøre
• Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten

Foreløpige appellanter:
- Dr. Muhammad Abou Arab, nylig vært i Gaza
- Jon Michelet
- Anne Anita Lillebø, Prest i Den norske kirke, Kirkeoppropet for Palestina
Konferansier: Line Khateeb

Arrangører: Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge.

Foreløpige tilsluttede organisasjoner:
Fagforbundet
Norsk Transportarbeiderforbund
TeoLOgene
Heismontørenes Fagforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk Jernbaneforbund
El & It Forbundet Norge
Industri Energi
Fellesforbundet avd. 850 Oslo Grafiske Fagforening
Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
LO i Oslo
Fagforbundet Ungdom
Industri Energi Ungdom
Rød Ungdom
Rødt
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Ungdom
AUF
Grønn Ungdom
NKP
Ungkommunistene i Norge
Palestinsk kvinneforening
Palestinerleir
Den palestinsk-norske forening
WATAN Palestinske forening
Den palestinske forening i Norge
Fatahbevegelsen i Norge
Akulbi
Norges Kristelige Studentforbund
KFUK-KFUM Global
TenkIslam
Kvinnefronten
Norges sosiale forum (NSF)
Norges fredslag
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Legg til ekstern kalender…