Zorro for barnekultur:
 unge musikere aksjonerer for orkestrene

14. oktober kl. 16.00 gjennomfører unge orkestermusikere en markering utenfor Stortinget. Iført masker spiller de «*Zorro*» for å inspirere ansvarlige politikere til å opptre som helter for å sikre stabil og forutsigbar drift og utvikling av kulturtilbud for barn og unge.

Wolfgang Plagge holder appell for barnekulturen!

Det kuttes i offentlig støtte til kulturtilbud for barn og unge. Dette rammer det frivillige orkesterlivet og sommermusikkskolene spesielt hardt. Denne aksjonen har sitt utspring blant ildsjeler og foreldre med tilknytning til Klækkenkurset, et sommerkurs i Buskerud som er truet av budsjettkutt.

De Unges Orkesterforbund oppfordrer unge musikere og andre støttespillere til å slutte seg til aksjonen. Informasjon vil bli spredd via Facebook. Her vil også noter og videoklipp være tilgjengelig, så alle som vil delta kan lære seg å spille Zorro.

De Unges Orkesterforbund krever at det frivillige orkesterlivet styrkes i statsbudsjettet for 2015.

Instrumentinnkjøpsordningen må styrkes. Denne ordningen hjelper orkestre å kjøpe inn instrumenter til sine musikere. Instrumenter av god kvalitet er dyre. Denne ordningen er er med på å sikre at orkester- og korpsmusikken ikke er forbeholdt dem med god råd.

Tilskuddene til nasjonale orkesterkurs må økes. UNOFs sommermusikkskoler er et viktig musikalsk og sosialt tilbud til barn og ungdom som spiller musikkinstrumenter. På sommermusikkskolene deltar unge musikanter i flere aldersgrupper og på flere nivå i fra hele landet. Vi tilbyr kurs i små kammergrupper og ensembler helt opp til store symfoniorkestre. Dyktige solister, dirigenter, instruktører og ledere inspirerer og aktiviserer musikantene. Musikalsk påfyll i sommerferien er viktig for den musikalske utviklingen.

Sommermusikkskolene har selv ytret behov for alt fra 100 000 kroner i friske midler til 1,2 millioner for å kunne opprettholde dagens tilbud og drive kunstnerisk utvikling av kursene. For mange er det også viktig å holde deltakeravgiften på et nivå der flere kan delta.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 4.500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre.

Legg til ekstern kalender…