DUB Leviathan: et scenisk seminar

Publikum inviteres til nærkontakt med et pågående kunstnerisk utviklings/forskningsarbeid (prosjektprogrammet). Med prosjektet “DUB Leviathan!” som utgangspunkt, håper det å kunne gi noen svar på følgende:

Hva er scenisk dub? Hvordan kan det som i utgangspunktet var en musikalsk produksjons- og organisasjonsmåte gjøres til tenke- og arbeidsform for teatret? Og omvendt; hvordan kan teateret igjen åpne opp, og utvide en musikalsk genre?

Arrangementet er en del av Tore Vagn Lids kunstneriske feltarbeid over tre år som, gjennom sceniske seminarer, praktiske workshops, frittstående forestillinger/visninger, store produksjoner og teoretiske refleksjoner, søker å finne ut, og undersøke, hva som kreves i et teaterlandskap der standarden for høykvalitets- og relevant teater forskyves.

Legg til ekstern kalender…