Evensong med Oslo Chorale Selskap

Oslo Korfestival 2015 avsluttes med evensong i Trefoldighetskirken med Oslo Chorale Selskap og kantor Marcus Berg. Musikk av Skjølaas, Stanford og Howells.

Evensong er den anglikanske kirkes særpregede aftensang. Den inneholder elementer fra de latinske middelalderske tidebønnene vesper og completorium, og har i hovedsak ikke forandret seg siden den først ble utgitt i den engelske gudstjenesteboken (English Prayer Book) i 1549. Mange katedraler innenfor det anglikanske kirkesamfunn opprettholder en sterk kortradisjon, og i dette arbeidet er feiringen av sunget evensong på de fleste av dagene i uken en svært viktig del.

I en tid da vår kirke legger vekt på en aktiv menighetsdeltakelse i gudstjenesten, representerer den anglikanske evensong et verdifullt tilskudd. Med sin vekt på den individuelle bønnen og menighetens meditative innlevelse i Guds ord, er evensongen også et møtested på tvers av kirkelige grenser.

Legg til ekstern kalender…