Fortellerfestivalen: Sketsjing

SKETSJING er en ny forestillingsform hvor humor, improvisasjon, fortellerkunst og teater møtes på en helt ny måte. På tre dager utvikles det en ide til forestilling blant utøverne. Fjerde dagen vises resultatet på scenen for oss!

Hovedideen er at ved mangel på tid og produksjonsmidler vil utøverne måtte fokusere enda sterkere på innhold. SKETSJING handler om at utøverne på kort tid skaper en forestilling som er uferdig og rå, men som likevel treffer publikum med kraft. Navnet er en blanding av det engelske verbet «to sketch», altså å skissere – og ordet «sketsj» som er et kort nummer i en revy.

Instruktører: Oda Radoor og Ranveig Thon Bjørnestad

Utøvere:
Anne Elisabeth Skogen
Annie Dahr Nygaard
Elisabeth Topp
Ida Johannesen
Mehda Zolfaqari
Marianne Rødje
Sarakka Gaup

Legg til ekstern kalender…