Nesoddspelet 2015

Fjerdeklasses produksjoner lager nok en gang spel på Nesodden:

“Den forbløffende sagaen om Kjellaug Skoklefallsdatter fra sopelimebygda Nesodden og de utrolige hendelser som førte til bygdas vekst og fall – og vekst igjen”
eller som vi liker å kalle det:
En politisk-satirisk musikal-komedie i speldrakt med Game of Thrones- edge og Gerhardsen-swung

I en tid der danskekonger står mot ladejarler, gamle tradisjoner står mot nye levesett, i det som kalles for sagatiden – eksisterte det allerede et sekularisert, mangfoldig og tolerant mini-samfunn på en halvøy i Oslofjorden. Gjennom generasjoner hadde Nesodden sakte, men sikkert vokst frem som et foregangssamfunn tuftet på fundamentale demokratiske prinsipper, avanserte velferdsordninger og en fornuftig forvaltning av naturressursen bjørkeris. Og nettopp bjørkebestanden står sentralt i Nesoddens suksesshistorie. Bjørken gjorde det mulig for bygda å skape betydelig velstand og økonomisk vekst ved å produsere og eksportere sopelimer – en nødvendig renholdsartikkel for husholdninger over det ganske land, i en tid hvor renslighet kunne utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Sett i lys av sin tid, må man kunne si at Nesoddens suksess var noe av en gåte, men den aller største gåten er hvordan dette tilsynelatende velfungerende idealsamfunnet kunne forvitre på rekordtid, for så å gjennoppstå mer levedyktig enn noensinne.

Nesoddspelet forteller den fantastiske historien om en kvinne som levde under disse veldige omveltningene, som var vitne til hvordan toleranse, solidaritet og raushet lot seg erstatte med fordomsfullhet, grådighet og likegyldighet, noe som var i ferd med å true hele sopelimebygdas eksistens. Men denne kvinnen nektet å gi opp troen på det gode i nesoddingene. Denne kvinnen nektet å gi opp sine samfunnsmessige idelaer uten å kjempe.

Hennes navn var Kjellaug Skoklefallsdatter.

Nytt av året er Nash-spel: Etter hver forestilling blir det mulighet til å ta et glass i spel-teltet, det blir god stemning og musikalske overraskelser med venner av Fjerdeklasses produksjoner.

Ta med deg venner og familie og kom da vel!

Legg til ekstern kalender…