Ultima2015: Eivind Buene og Det norske kammerorkester

Her presenteres to verk som tidligere er bestilt av DNK, sammen med verkene de ble skrevet med referanse til. Buenes Stilleben for 15 strykere fungerer som et klanglig forsats når det spilles sammen med Mozarts klaverkonsert nr. 17 (2. sats.). Ved å ta for seg de første tonene i Wagners Tristan og Isolde, går Buene inn i Wagners byggeklosser i en langsom, gjennomskinnelig meditasjon. Garland er en kommentar til barokkomponisten Matthew Lockes strykersuiter.

Sammenstillingene viser hvordan gjenkjennelse og gjentagelse er to forskjellige ting. Buene tar høyde for at alt vi opplever, tolker vi på grunnlag av tidligere erfaringer – og det er ingen uting, selv i samtidsmusikken. Ved å rette fokus også mot den sanselige lydopplevelsen, skaper verkene dessuten en lenke mellom de klassiske motsetningene ånd og kropp.

Eivind Buene (f. 1973) er en norsk komponist og forfatter, og har fått musikken sin fremført av blant andre Oslofilharmonien, Ensemble Intercontemporain og Cikada. Det norske kammerorkester er et av Norges viktigste kammerensembler, og legger vekt på et solid klassisk repertoar, ny musikk og kreativ formidling. Konserten er også Det norske kammerorkesters sesongåpning.

Eivind Buene: Stilleben

Wolfgang Amadeus Mozart: 2. sats fra klaverkonsert nr. 17

Eivind Buene: Langsam und Schmachtend

Richard Wagner: Forspill fra Tristan og Isolde

Eivind Buene: Palimpsest

Eivind Buene: Garland

Matthew Locke: Consort of Four Parts, Suite nr. 3 & Suite nr. 1

Det Norske Kammerorkester


Terje Tønnesen leder / dirigent

Legg til ekstern kalender…