Ultima2015: Kringkastingsorkesteret (KORK)

Jon Øivind Ness: Mørkgånga (WP)

Øyvind Torvund: Idyllic Scenes (WP)

Iannis Xenakis: ST/48

Kringkastingsorkestret har deltatt på Ultima i mer enn 20 år, og i år presenterer de to norske urfremføringer i Universitetets aula.

Jon Øivind Ness’ nye verk er kalt Mørkgånga etter et juv på Krokskogen, den nordvestligste delen av Oslomarka. Verket er et naturromantisk tonedikt, men ikke uten humorinnslag. F.eks. blir helten, en ikke navngitt trønder, forsøkt angrepet av hauk og huggorm, og jagd og stukket av en sverm med sinte jordveps, noe som resulterer i en serie av iltre trønderske eder. Dyrenes forsøk på å drive ham vekk sier noe om at naturen ikke nødvendigvis trenger oss like mye som vi trenger den.

Det blir også premiere på Øyvind Torvunds siste verk Idyllic Scenes. Stykket henter mye av materialet sitt fra fremstillinger av idyll og drømmeaktige tilstander i senromantisk og impresjonistisk orkestermusikk. Disse idylliske tablåene er fargelagt på ulike måter av støyete, atonale kontrapunkt og «elektroniske skygger», og satt sammen i en rekke av fragmenter. Et annet tema i stykket er «musikkens opprinnelse», med primale organiske lyder som gradvis blir kultivert eller formet til fraser og melodier.

Legg til ekstern kalender…