Vigeland+Munch. Bak mytene

To giganter i norsk kunsthistorie, Edvard Munch og Gustav Vigeland, vies for første gang en omfattende felles utstilling. Deres arbeid, utvikling og ambisjoner har mange interessante likhetstrekk som gir publikum anledning til å oppdage nye forbindelser mellom de to.

Billedhuggeren Gustav Vigeland (1869–1943) og maleren og grafikeren Edvard Munch (1863–1944) var samtidige og tilhørte samme omgangskrets. De forholdt seg også til noen av de samme kunstneriske strømningene i tiden, både her hjemme og i utlandet. I en periode i 1895 bodde og arbeidet de til og med vegg-i-vegg i Berlin. Ikke minst har de satt sitt preg på Oslo, med steder og institusjoner som Vigelandsparken, Vigeland-museet, Munchmuseet og Munchs Aula-utsmykking. I tillegg skapte de ikoniske verk som Sinnataggen og Skrik , som har blitt allemannseie.

Forholdet mellom de to er myteomspunnet, og de har vært oppfattet som rivaler. Utstillingen ønsker å se nærmere på denne forestillingen ved å gå bak mytene, og på bakgrunn av nyere forskning bidra til et mer nyansert syn. Vigeland og Munch møttes flere ganger, begge viste interesse for den andres virke, og her er koblinger både når det gjelder inspirasjonskilder og motivvalg.

Munchs arbeid med skulptur er en hittil ukjent side ved hans kunstnerskap. Etter 1900 forsøkte han seg som billedhugger ved flere anledninger, og for første gang presenteres et utvalg av hans skulpturer for publikum. Blant annet vises det monumentale Menneskeberget sidestilt med modeller av Vigelands Monolitten.

Kurator for utstillingen er Trine Otte Bak Nielsen, Munchmuseet.

Legg til ekstern kalender…