Avlyst
Avlyst: Lunsjmøte: Hvordan ville ditt perfekte politiske parti sett ut?

Lunsjmøtet er dessverre avlyst på grunn av et snart to timer forsinket fly fra Kastrup som følge av det danskene opplever som «snøkaos». Vi kommer sterkere tilbake når været blir bedre.

Partiorganisasjonene er helt sentrale i vårt demokrati – her utvikles politikk og modeller for samfunnet vårt. Men kun 0,3 prosent av befolkningen er aktive medlemmer av et politisk parti i Norge.

Har partiene blitt stengte klubber for et fåtall politiske nerder, som desperat forsøker å holde på makten gjennom teknokratisk kompetanse?

Vi har invitert Uffe Elbæk, leder av partiet Alternativet, tidligere kulturminister i Danmark og gründer av kaospilot-utdanningen, til å fortelle om den fantastiske politiske reisen han har vært med på de siste to årene. Fra å være fem mennesker rundt et kjøkkenbord, som fikk idéen til et nyskapende politisk parti, til valget i 2015 hvor de fikk inn ni medlemmer i det danske folketing. Hvordan var det mulig? Elbæk forteller hvordan Alternativet i Danmark er med på å utvikle en ny partimodell og åpne opp for bredere deltagelse og mer demokrati.

Vi har også invitert Ellen Stenslie, stipendiat ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, til å snakke om hvordan sosial innovasjon og endrede organisasjonsformer utvikler seg for å møte samfunnets utfordringer, og overskrider tradisjonelle skillelinjer for hva som er privat, offentlig og frivillig sektor.

Kan vi tillate oss organisasjonsmodeller, politiske metoder og ideologier fra 1800-tallet, når vi står ovenfor helt nye problemstillinger? Hvordan kan vi bygge opp nye partier og nye systemer som fokuserer på mål som er langt framme med bred dialog og høy folkelig deltagelse?

Sammen vil vi finne ut hvordan vi kan åpne partiene slik at de resterende 99,7 prosentene av befolkningen også blir med å utvikle politikk for framtida. Finnes en perfekt partimodell?

Legg til ekstern kalender…