"Image Support" – Lucas Blalock, Marieta Chirulescu, Ann Cathrin November Høibo, Eileen Quinlan

Tirs–søn, 11-17. Torsdag 11-20. Stengt mandager.

Utstillingen «Image Support» befatter seg på ulike måter med «konstruksjon» av bilder, gjennom å utforske ideer omkring de produksjons- reproduksjons- og resepsjonsprosessene som bildet til enhver tid inngår i.

– Disse fire kunstnerne forenes kanskje først og fremst i måten de arbeider med den billedskapende prosessen. Det er fire individuelt sterke kunstnerskap, som omfatter en rekke ulike medier og formale uttrykk, sier kurator Steinar Sekkingstad.

I arbeidene til Eileen Quinlan og Lucas Blalock benyttes fotografiet ikke bare til å avbilde eller dokumentere en virkelighet utenfor kameralinsen, men tas også i bruk som et teknisk verktøy hvor bildet skapes eller lokaliseres via fotografiets kjemiske eller digitale apparatur.

Quinlan bearbeider fotografiet ved å skrape
direkte inn i den analoge negativen, eller ved å utsette filmen for etsende kjemiske prosesser. I andre verk benytter hun en skanner til å produsere en slags «antiabstraksjoner» ved hjelp av speil og gjenstander som beveges over skannerens overflate.

Blalock begynner ofte med et iscenesatt tablå av objekter i studio (et slags stilleben) som han fotograferer med analog film, men som i etterkant bearbeides digitalt i redigeringsverktøy som Photoshop. Blalocks arbeider inntar slik en tvetydig og kompleks posisjon mellom det analoge og det digitale fotografiet.

Marieta Chirulescu og Ann Cathrin November Høibo arbeider med medier som maleri, skulptur og tekstil, men også disse kunstnerne befatter seg med lignende manipulasjons- og produksjonsprosesser.

Chirulescu benytter også skannere og digitale redigeringsverktøy som virkemidler i sin arbeidsprosess. I hennes store, minimalistiske lerreter kommenteres maleriets mediespesifisitet, samtidig som verkene rommer en kompleks materiell lagdeling hvor både en taktil materialitet og virtuelle materialer og billedlige rom settes i spill.

Høibos arbeider er på mange måter de mest skulpturelle i utstillingen, og utforsker den iboende materialiteten i en rekke funne og bearbeidede tekstiler, stoffer og objekter. I hennes håndvevde tepper aner man en improvisert og personlig, men samtidig nesten mekanisk produksjonsprosess. Med veven som verktøy eksponeres ytterligere en billedskapende «teknologi», om enn mer håndverksbasert og manuelt basert.

– Vi har forsøkt å skape en utstilling som gir rom til at hver av disse posisjonene presenteres i større omfang enn hva som ofte er vanlig i en gruppeutstilling, sier Sekkingstad.

Gjennom sine ulike atelierbaserte arbeidsformer, befinner alle de fire kunstnerne seg i et grenseland mellom det å skape bilder, og det å lokalisere bilder. Det endelige verket oppstår via en selvrefleksiv materialutforsking, en prosess som legger til rette for improvisasjon og utforskning, og som tillater at tilfeldigheter og «feil» fra produksjonen ofte blir avgjørende for den billedskapende prosessen.

Et kunstverks materiale er ikke bare et fysisk fundament, eller underbygning (support) for et bilde, men i mange tilfeller utgjør denne underbygningen både bildet selv og verkets innhold.

Kuratert av Martin Clark og Steinar Sekkingstad.

Lucas Blalock (f. 1978) bor og arbeider i New York.
Marieta Chirulescu (f. 1974) bor og arbeider i Berlin og Roma.
Ann Cathrin November Høibo (f. 1979) bor og arbeider i Kristiansand. Eileen Quinlan (f. 1972) bor og arbeider i New York.

Utstillingen følges også av en katalog, med tekster av kuratorene Martin Clark og Steinar Sekkingstad, samt kunsthistoriker og -skribent Monica Westin.

I NO.5 viser vi samtidig:
Xanti Schawinsky Faces of War
8. JANUAR – 28. FEBRUAR

Etter å ha studert under blant andre Walter Gropius som tidlig Bauhaus-kunstner på 20-tallet rømte Schawinsky fra nazistene i Tyskland i 1936 og endte etter hvert opp i New York.

Denne utstillingen – som opprinnelig ble vist ved The Drawing Center i New York i 2014 – fokuserer på to verkssamlinger som Schawinsky laget mellom 1941 og 1946: Faces of War og The Head Drawings, som begge i stor grad handler om hans eget møte med seg selv og ødeleggelsene i Europa etter andre verdenskrig.

Utstillingen følges av en publikasjon med nyskrevet tekst av Milena Høgsberg.

Legg til ekstern kalender…