Ingri Fiksdal (NO) Cosmic Body | BIT Teatergarasjen

Et lodd i en pendel som får svinge i et døgn, vil foreta en langsom dreining om sin egen akse. Pendelen dreier ikke, det er jorden som roterer under den. Det er som om den henger fast i stjernehimmelen.

I Cosmic Body beveger danserne seg under dramatiske pendelsvingninger gjennom scenerommet, et syn vakkert som drømmen om evighetsmaskinen, denne fikse ideen om at evig bevegelse kan opprettholdes uten tilførsel av energi. Energi kan hverken oppstå eller forsvinne. Energi omdannes fra en form til en annen, og varme kan kun overføres til et sted med mindre varme, aldri omvendt. I alle prosesser går energi til spille og medfører en stadig økt uorden, det som i den helt store sammenhengen forklarer hvorfor tiden går framover og ikke bakover. Et univers i stadig utvidelse motsier illusjonen om et ordnet og harmonisk kosmos. Men pendelen minner om et fast punkt i et bevegelig univers.

Cosmic Body gjenoppretter sin egen likevekt med naturen. Her går ingen energi til spille. Fiksdal har skapt et overjordisk og nærmest futuristisk sjangeroverskridende verk, en koreografi om universets svingende puls, og scenekunstens svar på evighetsmaskinens uvirkelighet.

Legg til ekstern kalender…