Planteliv og geologi på Hovedøya

Neppe noe annet område innen Oslo kommunes grenser rommer så mange natur-, kultur- og rekreasjonsverdier som Hovedøya gjør på sitt beskjedne areal.

Fra tidlig på 1800-tallet har botanikere og geologer dratt til Hovedøya for å studere plantelivet og geologien der. Nå er det din tur til å bli kjent med denne berømte øya!

Hovedøya har en meget spesiell flora hvor mange planter har sitt nordligste vokseområde. Hovedøya er et tydelig eksempel på hvordan floraen er avhengig av geologiske forhold. Både den kalkrike berggrunnen og det lune landskapet som dannes av Oslofjorden og åsene rundt gir gode vekstforhold. På øyene i indre Oslofjord er det spesielt tørt og varmt om sommeren. Derfor må mange planter tåle tørke, som for eksempel smørbukk og hvitbergknapp.

I Norge vokser det omtrent 2000 forskjellige ville karplantearter. Av disse er over 500 funnet på Hovedøya fra 1850 til i dag! Og dette på et område som bare er en halv kvadratkilometer. Kalkrik berggrunn, godt klima og mangfoldig bruk av øya er hovedårsakene til det høye antallet av plantearter.

Hovedøyas historie begynte for 500 millioner år siden som bunnen i et grunt hav i varme strøk av jordkloden. Det er bergartene på Hovedøya som forteller oss denne historien. Selve landskapet ble formet under siste istid, og fortsatt foregår det geologiske prosesser på øya.

Ta med matpakke!

Båt fra Rådhuskaia kl. 11.00, men NB! Sjekk denne siden eller ruter.no for oppdatering om båttider for 2016.

Legg til ekstern kalender…