Tekst til bilde-kurs med Gro Dahle 24. - 26. oktober

Sjekk informasjon på web:
goo.gl/YR5BDc

Praktisk informasjon og priser på Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge:
goo.gl/fhM0B1

Påmelding sendes til:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: +47 97 123 102

Fint om dere har med noen egne bilder ( f eks 5 – 12 bilder) til den selvstendige oppgaven – og i så fall veldig gjerne 10 – 15 (avhengig av antall deltagere) kopier av disse bildene (B5 eller A4) slik at alle deltagerne kan få hvert sitt sett av bilder. Det er ikke høytidelig med disse bildene, ikke noe nøye. Trenger ikke være farge-kopier og trenger ikke være bra kopier heller. Bildene kan være av hva dere selv vil, kan være tegninger også – eller barnemalerier eller familiebilder. Eller klipp fra avisa. Eller glansbilder. Hvis dere ikke har med, får dere av meg.

Bilde & tekst 24. – 26. oktober 2016 Hotell Borge

Mandag 24. oktober:

Kl 11 – 13 Innledning. Bilde + tekst
Hva er en bildebok?
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner.
Tekst-bilde-kunst? Fanzine? Kunstnerbøker.

Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé vs fortelling/stemme/ innhold

To oppgaver:
Tom Phillips- / Gunnar Wærnes-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Gjennomgang

Ca 13 – 14 Lunsj

Ca 14 – 16: Få ord, mye bilde
tittelmetoder/bildetekstmetoder
Gjennomgang

Ca 16 – 18: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor
Ulike metoder for å skape poetisk løft,
dimensjon vs nøkternhet,banalitet
Gjennomgang

Selvstendig oppgave, de som orker?

kl 19: Middag

Fortsettelse: Selvstendig oppgave?

Tirsdag 25. oktober:
Frokost kl 8 – 9

9 -10 Gjennomgang oppgave

10 – 13 Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Metafor, allusjon/referanse, pastisj

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang

13 – 14 Lunsj

14 – 16 Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang

16 – 18: helhet og linjer
Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi

18– 19 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst

19 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.
Kopiere: Jorunn hjelper til med utskrift, kopi av håndskrift kan dere gjøre sjøl

Onsdag 26. oktober:

Frokost 8- 9
9 – 13 Gjennomgang av prosjektene
Oppgave/oppgaver hvis det blir tid

13:00 Lunsj

Legg til ekstern kalender…