”Å skrive for barn” med Gro Dahle

Skrive-, igangsettings- og inspirasjonskurs
7. – 9. november 2016

Sjekk informasjon på web:
goo.gl/sYey3S

Praktisk informasjon og priser på Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge:
goo.gl/fhM0B1

Påmelding sendes til:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: +47 97 123 102

Oppmøte i undervisningsrommet på Hotell Borge kl 11

Mandag (11-18)

Kl 11 – 14
Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner

Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
eller som berører med ladningen,
som tilfører noe nytt
som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.

Barnedikt-oppgaver:
Å definere verden
Å velge en observasjon
Å legge til dimensjon
Gåten, spørsmålene
Figurdiktet
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt
Lyddikt, språkets musikalitet, bokstavrim, gjentagelser, rytme, mønstre, nonsensdikt
Sammenligning, metafor, konkretisering
Kontrast og overraskelse

Lunsj kl 14

Kl 14 – 18
Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og handlings-linje
og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig,
at det er en ytre serie av hendelser over tid, en utvikling.
Konflikt og/eller kontrast er drivkrefter som får ting til å skje.

Oppgaver:
Barnestemmen, barnekarakteren

Karakter (levende modell, tilfeldig person, voksen, barn, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme ( indre stemme, stream of consciousness, temperament)
Det konsekvente barneperspektiv (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)
Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i hjemmet
Situasjoner: Når og hvor
Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker, mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)
Motor: Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Komposisjon, Dramaturgi

Selvstendig oppgave

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Tirsdag 8. november (9.00-18:00)

Frokost 8 – 9

kl 9 Gjennomgang av selvstendige oppgaver

kl 10 – 13 Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

13 – 14 Lunsj

Ettermiddagsøkt: Bildebokas struktur
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, struktur, linje, helthet
Å tenke begrep, forskning, research, hva er det ikke gjort noe på?

Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster,
et bildebok-manus eller to med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19 – 20

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave?

Onsdag 9. november ( 8.45 – 14.00 )

Frokost 8 – 8.45

kl 8.45 – 13
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?
Gjennomgang av tekstene

Titteloppgave?

Lunsj kl 13 -14

Legg til ekstern kalender…