Utstilling: Et slag for dagdrømmen

Dagdrøm: Fantasivirksomhet i våken tilstand. Personens oppmerksomhet overfor den ytre situasjonen reduseres til fordel for økt, av og til altoppslukende oppmerksomhet mot egne tanker og følelser. Dagdrømmer omhandler ofte dagliglivets problemer og uoppfylte, og til dels ubevisste, ønsker og behov, og kan ha flere viktige funksjoner: Tenkning ved dagdrøm kan være mer kreativ og mindre bundet enn tenkning under full bevisst kontroll, og dagdrøm kan tjene som en avslapningsform fra monotone og krevende oppgaver. Hos barn er dagdrømmer vanligere enn hos voksne.

Kilde: www.snl.no

Linn Hoseth (f. 1979, Bodø) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim.
Tema som opptar henne er valgfrihet, det å velge å ikke velge, om å velge rett eller feil i forhold til normer og etikk, og fraværet av slike valg i naturen.

Hun stiller nå ut malerier på biblioteket, og vil med dette slå et slag for dagdrømmen.

Utstillingen åpner lørdag 11. juni kl 12: 00 og står til 30. juni.

Legg til ekstern kalender…