GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2016

Hold av 27. – 30. oktober og bli med på Norges største politiske verksted!

Globaliseringskonferansen er et verksted, møtested og læringssted for alle som er engasjert i en mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst. Tema for årets konferanse er GRENSELØS: miljø, konflikt og økonomi.

27. – 30. oktober samles rundt 2000 studenter, akademikere og skoleelever, deltagere fra sosiale bevegelser, fagforeninger og sivilsamfunn for fire dager med over 70 seminarer, debatter og verksteder. I tillegg blir det filmvisninger, konserter, bokbad, kunstutstilling og kulturbarnehage.

GRENSELØS
Verden er preget av grenser: Noen fysiske, noen territorielle, og andre mentale. Naturen har sine grenser i form av hav, skoger og fjell. Mennesker har laget sine egne grenser: For mange mennesker rundt om i verden, utgjør disse grensene og barrierene forskjellen mellom liv og død, sult og rikdom, og frihet og undertrykkelse. Globaliseringskonferansen er for deg som tror at en annen verden er mulig.

En smakebit på noen innlederne du kan få med deg på Globaliseringskonferansen 2016:

// JANINE DI GIOVANNI (FR/US) //
Janine di Giovanni er en av verdens mest respekterte og erfarne journalister. Helt siden den første palestinske intifadaen har di Giovanni dekket voldelige konflikter over hele verden med et ønske om å vise de menneskelige tapene krig fører til. Di Giovanni er Midtøsten-redaktør i Newsweek og er bidragende redaktør i Vanity Fair, i tillegg til å skrive for blant annet New York Times og BBC.
Se di Giovannis TED-talk “Hva jeg så i krigen”.

// ELIZABETH MPOFU (ZW) //
Elizabeth Mpofu er leder av La Via Campesina, den største internasjonale organisasjonen for småbønder, landløse, landbruksarbeidere, urfolk og andre som lever av det som kan dyrkes og høstes fra marka. Hun er selv økologisk småbonde i Zimbabwe og har i lang tid kjempet for retten til mat og matsuverenitet, i Zimbabwe, Afrika og hele verden. Mpofu er en av deltakerne i informasjonsfilmen Sosiale Forum laget om handelsavtaler og klimapolitikk i 2015.

// LINN HERNING (NO) //
Linn Herning er historiker og jobber i For velferdsstaten. I 2015 ga Herning ut “Velferdsprofitørene” (Manifest forlag), en bok om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Der skriver hun om hvem er velferdsprofitørene, de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester, er og hva som skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn.
Se Herning snakke om velferdsprofitører på Manifest årskonferanse.

// THOMAS HYLLAND ERIKSEN (NO) //
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering. Eriksen har også løftet frem nyliberalisme, individualisme, sosial nød, fremmedgjøring og utenforskap som årsaksforklaringer til at unge europeere har gjennomført brutale terrorangrep det siste året, heller enn islam.
Les Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen om nyliberalismen og terror.

Programmet oppdateres fortløpende.

Globaliseringkonferansen arrangeres annet hvert år av Norges Sosiale Forum og er et møtested for alle med sosialt og politisk engasjement. Norges Sosiale Forum er en allianse av 70 norske organisasjoner med et felles formål: En mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst.

Legg til ekstern kalender…