Kjærlighetslæren i islam og i buddhismen: en sammenlikning. Foredrag med dr. Alexander Berzin

Kjærlighet står sentralt i både buddhismen og i islam. Dr. Berzin vil i sitt foredrag forklare de unike metodene som hver av retningene benytter for å utvikle og utøve kjærlighetens gave. Uavhengig av filosofiske ulikheter er resultatet det samme – å være til gavn for andre, basert på ønsket om alle
skal ha det godt. En forståelse av hvordan disse to systemene deler et positivt, felles mål vil hjelpe oss
å utvikle gjensidig respekt. Kunnskap om hverandres tro er grunnlaget for religiøs fred og harmoni.

Dr. Berzin har studert og praktisert buddhisme siden 1963. Han har en doktorgrad i Far Eastern Languages and Sanskrit and Indian Studies fra Harvard-universitetet, og levde etter dette i India i 29 år. I India studerte han under mestere fra alle de fire skolene i tibetansk buddhisme og var også oversetter for H. H. Dalai Lama, samt flere av H. H. Dalai Lamas lærere. Dr. Berzin er forfatter av mange bøker og har oversatt en rekke tekster. Han har undervist buddhisme rundt i verden siden 1981. Dr. Berzin har bodd i Berlin de siste 18 årene.

Legg til ekstern kalender…