Brand – min gud er storm

Fra Nationaltheatrets nettside:

Brand har en urokkelig idé om at mennesket kan overvinne alt, men at det ikke utnytter sitt enorme potensial. Han vil gjenreise menneskets storhet på jorden, men skal storhet oppnås, må mennesket selv tro på sine egne muligheter. Når Brand vender tilbake til sitt hjemsted, innser han at han må begynne sin kamp der han kommer fra – nærmest seg selv. Hans kompromissløshet er knusende, og det viser seg at hans overbevisning kommer til kort når ideen møter virkeligheten.

Brand er et av Henrik Ibsens større episke dramaer, skrevet for 150 år siden i år. I den tyske regissøren, teatersjefen og forfatteren Armin Petras’ tekstbearbeidelse er handlingen og rollegalleriet strippet ned. Språket er modernisert slik at de mellommenneskelige relasjonene, men også humoren, trer tydeligere frem.

I denne oppsetningen antyder regissør Runar Hodne en norsk provins hvor Gud, fedrelandet og drømmen om Amerika er de store idealene – her kan både idealisme og fundamentalisme finne grobunn.

Dette universet, språket og Malersalens intimitet flytter stykkets tematikk enda nærmere oss: Hvor langt rekker vårt engasjement? Hvor mye er vi villige til å gi avkall på for det vi tror på?

Legg til ekstern kalender…