Oslo Korfestival: Kjell Mørk Karlsen

Avslutningskonserten på Oslo Korfestival 2016 er viet komponisten Kjell Mørk Karlsen. Karlsen er født i 1947 og har vært og er en av de viktigste komponistene av norsk kirkemusikk. Hans verkliste over kirkelig bruksmusikk er svært omfattende, og i de senere årene har han også skrevet mye profan orkestermusikk – blant annet fem symfonier og mye kammermusikk. Kjell Mørk Karlsen har arbeidet som domkantor i Tønsberg og Stavanger og som kantor i Asker kirke i en årrekke.

Årets festivalverk “Come, Lord Jesus” av Kjell Mørk Karlsen vil bli fremført av Tønsberg Domkor og Oslo Chorale Selskap på konserten. Verket er skrevet for to kor a cappella over bibelens siste ord i Johannes’ Åpenbaring. De andre verkene som fremføres er “Missa defunctorum” – et av Mørk Karlsens nyeste verker for kor a cappella – og “Canticum sacrum” for kor, horn og fagott.

Tønsberg domkor ble stiftet i 2006, og er i dag et veletablert ensemble bestående av 20 erfarne sangere. Koret har sin institusjonelle tilknytning i Tønsberg domkirke og har som mål å utøve tradisjonell og nyskapende korkunst på et høyt kunstnerisk nivå. Tønsberg domkor gjorde sin debutkonsert under Vestfoldfestspillene i 2007, og arbeider aktivt med å fremme konsertvirksomhet på kulturarenaer både i og utenfor den kirkelige ramme. I 2016 feirer koret 10 år med en rekke spennende produksjoner, fra folkemusikk, vesper og norsk kirkemusikk, til finalen med Händels Messias under Domkirkefestivalen i desember.

Nina T. Karlsen er utdannet dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Hun har studert under blant andre Grete Pedersen og fullførte sin mastergrad i dirigering i 2010 med en eksamenskonsert med Det Norske Solistkor. Karlsen har vært kunstnerisk leder for Ensemble 96 siden høsten 2011, og høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg domkor.

Oslo Chorale Selskap ble startet i 1979 av Jon Fylling, og er i dag et uavhengig og frittstående kor under ledelse av dirigent Marius Skjølaas. Koret består av 25 sangere i alderen 20-45 år. Koret synger først og fremst klassisk kirkemusikk og er opptatt av å være stilsikre formidlere, uansett repertoar. Koret har samarbeidet med Det Norske Kammerorkester og Barokkanerne, vært engasjert til å synge ved Kong Haralds 70-års feiring og har de siste årene turnert i England, Ungarn og Tyskland med norsk kormusikk og norske folketoner.

Marius Skjølaas er utdannet kirkemusiker med hovedfag i kordirigering fra Norges musikkhøgskole. Han studerte med Grete Pedersen og Jesper Grove Jørgensen (København). Han har også deltatt på mesterklasser og kortere studier med Eric Ericson, Stefan Parkman og David Hill. Skjølaas arbeider som kantor i Trefoldighetskirken i Oslo, og er kunstnerisk leder for Christiania Mannskor og kammerkoret Oslo Chorale Selskap.

Legg til ekstern kalender…