Soloutstilling med Jana Winderen - Vandrere

scroll down for English version

JANA WINDEREN
VANDRERE

14. oktober – 6. november
Åpning fredag 14. oktober kl. 17 – 20
Vandrere er en del av Oslo Art Weekend. Det betyr at Tenthaus Oslo har utvidete åpningstider 15 og 16 oktober, fra kl. 11 – 18.

Ferskvannsbiologer bruker telling av undervannsinsekter som en indikator på hvordan det står til. Om man identifiserer lyden til spesifikke undervannsinsekter som overlever ulike former for forurensing, kan man muligens si noe om helsetilstanden til elven gjennom fokusert lytting. I dette arbeidet har Jana lyttet til og vært opptatt av fisken og planktonet i Akerselva og indre Oslofjord og fiskevandringen opp og ned elven. Gjennom lydinstallasjonen setter hun det sammen med lydsituasjoner under vann i andre områder på jorden og fra havområder og elver hvor fisk og pattedyr migrerer.

En lydinstallasjon basert på undervannsopptak i Akerselva og indre Oslofjord satt i sammenheng med undervannsopptak fra den sørlige delen av Nord-Atlanteren, fra Barentshavet og Stillehavet. De lokale forhold påvirker de globale. Gjennom å se i mikroskop, og gjennom fokusert lytting kan man oppdage og komme frem til sammenhenger og forståelser man ellers ville gått glipp av. Spesielt i ferskvann kan man lytte til undervannsinsekters bruk av stridulasjon for å si noe om helsetilstanden til en elv eller en sjø.

Utstillingen er åpen fre – søn, kl. 13 – 17
Adresse: Maridalsveien 3
0178 Oslo, inngang fra gården

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Jana Winderen har sin utdanning som billedkunstner fra Goldsmiths college University of London (UK) med bakgrunn fra Naturvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo. Hun har i over 10 år konsentrert arbeidet sitt rundt lydopptak under vann, og av frekvenser ikke hørbare for mennesket. Jana har arbeidet med lyd som bærende element i sine prosjekter siden 1992. Hun lager omsluttende lydinstallasjoner, konserter og utgivelser basert på disse opptakene relatert til situasjoner og problematikk som hun gjennom lyd setter fokus på. Vi er ikke vant til å forstå verden under overflaten gjennom lyd.

Ved å bruke hørselssansen under vann, håper hun å vekke interesse og engasjementet og spørsmålsstilling hos publikum. Hun har gjort opptak under isen på Nordpolen, rundt Island og Grønland, i det Karibiske hav, Atlanterhavet, Barentshavet og i Stillehavet. Hun har fulgt elveløp i Korea, Thailand, Russland, Frankrike og England. For tiden arbeider hun med flere bestillingsverk for installasjoner og konserter i store deler av verden.

Nyere arbeider inkluderer “Surface Interruption” (2016) for Meštrovićev pavilion i Zagreb, “Pasvikdalen” (2015) for Sonic Acts Festival / Dark Ecology i Amsterdam, “Dive” (2014), en 64 kanals lydinstallasjon i Park Avenue Tunnel, bestilt av New York Department of Transportation, “Ultrafield” (2013) bestilt av MoMA, Museum og Modern Art in New York, “Ultraworld” (2012) bestilt av Sound and Music for BEOPEN ved Trafalgar Square, London , “Between Dry Land” (2011) for Thyssen-Bornemisza Art Contemporary i Istanbul. Jana gjør sine utgivelser på plateselskapet Touch i London. Mer info her: www.janawideren.com
janawinderen.bandcamp.com

JANA WINDEREN
VANDRERE

October 14th – November 6th
Exhibition preview: Friday October 14th, 5 pm – 8 pm

Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water´s health. If one identifies the sound of specific underwater insects, that have the capability to survive various forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. In this work. Winderen has listened to and been focused on fish and plankton in the Aker River and inner Oslo Fjord and the fish migrations both up and down river. She creates a sound installation with local sound situation in context with other areas of the earth, from seas and rivers where fish and mammals migrate.

Winderen´s installation consists of underwater recordings from the Aker River and inner Oslo Fjord and set in a context with underwater footage from the Caribbean Ocean, the North Atlantic, the Barents Sea and the Pacific Ocean.

Her work aims to divulge that local conditions affects and is affected by the global eco-climate. By looking into a microscope and through focused listening, she has discovered relationships and arrived at understandings that would otherwise have been missed. In freshwater, the listener can hear underwater insects use of “stridulation” that suggests the state of health of any river or lake.

Opening hours: Fri – Sun, 1pm – 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo

During Oslo Art Weekend, October 15th – 16th, Tenthaus Oslo will have extended opening hours from 11am – 18pm.

The exhibition is supported by the Arts Council Norway.

Jana Winderen is an artist educated in Fine Art at Goldsmiths College in London, and with a background in mathematics, chemistry and fish ecology from the University in Oslo. Winderen researches the hidden depths with the latest technology; her work reveals the complexity and strangeness of the unseen world beneath. The audio topography of the oceans and the depth of ice crevasses are brought to the surface. She is concerned with finding and revealing sounds from hidden sources, both inaudible for the human senses and sounds from places and creatures difficult to access.

Recent works include “Surface Interruption” (2016) for the Meštrovićev pavilion in Zagreb, “Pasvikdalen” (2015) for the Sonic Acts Festival / Dark Ecology in Amsterdam, “Dive” (2014), a 64 channel audio installation in Park Avenue Tunnel, commissioned by New York Department of Transportation, “Ultrafield” (2013) commissioned by MoMA, Museum og Modern Art in New York, “ultraworld” (2012) commissioned by Sound and Music for BEOPEN at Trafalgar Square, London, “Between Dry Land” (2011) for Thyssen-Bornemisza Art Contemporary in Istanbul. Recent releases include the “The Wanderer” on Ash International (UK), “Out of Range” (2014), “Debris” (2012) and “Energy Field” (2010) on Touch (UK).

From 2011 – 2014 she was resident artist at Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy on the vessel Dardanella with her ongoing project “Silencing of the reefs”. In May 2016 she recorded in the marginal ice zone in the Barents sea during the spring bloom, and in 2015 under the sea ice by the North Pole for her ongoing project «Iskanten». She is currently working on commissions for installations and concerts internationally. Winderen releases her work on Touch (UK). In 2011 she won the Golden Nica, for Digital Musics & Sound Art, Ars Electronica, Linz, Austria. More info at www.janawideren.com
janawinderen.bandcamp.com

Legg til ekstern kalender…