Snorre Kyllingmark, Hanne Grieg Hermansen og Tegnebiennalen

Snorre Kyllingmark, Hanne Grieg Hermansen, Tegnebiennalen, Lewis & Taggart

Snorre Kyllingmark – Tegning og maleri

Kunstnerforbundet er stolte av å presentere Snorre Kyllingmarks utstilling i overlyssalen. Utstillingen er en viktig markering av et særpreget kunstnerskap og inkluderer en omfattende presentasjon av Kyllingmarks daglige tegnepraksis, med mer enn 60 skissebøker og flere tusen tegninger fra de siste femten årene. Skissebøkene har aldri vært vist før og representerer et dypt personlig og unikt arkiv over kunstnerens private tegneunivers. Skissebøkene inneholder også løse fragmenter av tekst, dikt og bilder, som intervensjoner eller brudd med bøkene og tegningenes tilsynelatende leksikale tilnærming. De fremstår som hendelser, brokker fra kunstnerens hverdag, betraktninger og fortellinger som peker utover tegningen som øvelse. Sidene i skissebøkene vendes daglig slik at nye tegninger kommer til syne gjennom hele utstillingsperioden. Slik utfolder skissene seg i tid, og synliggjør skissen som et pågående prosjekt og i Kyllingmarks tilfelle, nattlige øvelser fra 1999 frem til i dag.

Snorre Kyllingmark (f. 1948 i Svolvær) har hatt en rekke separatutstillinger i både inn- og utland. Han har deltatt på flere store nasjonale og internasjonale mønstringer, og har hatt flere utsmykkingsoppdrag og innkjøp til offentlige samlinger. Han er en kunstner som verdsettes av kolleger, ikke minst for sin materialsensibilitet og koloristiske særpreg.

Hanne Grieg Hermansen – Solen i granskoven

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Hanne Grieg Hermansens utstilling i vindussalen. Fotografi, naturfenomen, glemte kunstnere og psykiske diagnoser danner ledetråder inn i Hermansens tegneunivers. Hun arbeider konsekvent med tegning, manifestert gjennom blyanttegninger på papir. Tegningene står imidlertid i et dialogisk forhold til fotografiet som forelegg, teknikk og undersøkelse av ulike fenomener.

Utstillingen i Kunstnerforbundet kan leses som en hommage til den danske maleren Valdemar Schønheyder Møller (1864–1905). Hermansen løfter dermed frem et kunstnerskap som er ukjent for de fleste. Schønheyder Møller var tidlig ute med å arbeide fotobasert, og slik opprettes en parallell til Hermansens egen kunstpraksis. Særlig har hun interessert seg for hans konsentrasjon om solen som motiv. Schønheyder Møllers fenomenologiske prosjekt, representert gjennom forsøket på å gjengi solen slik den fremtrer for betrakteren, får her klangbunn i Hermansens utstilling. Det handler om å fange inn fornemmelsen av solens blendende effekt, optiske forvrengninger, fargespill, refleksjoner og etterbilder.

Hanne Grieg Hermansen (f. 1984) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (MA 2010) og Kunsthøgskolen i Oslo (BA 2008). Hun har markert seg blant annet på Tegnerforbundet 100 år (2016), Tegnebiennalen (2014) og utstillingen Zoom in, fade out, the end på Noplace (2013).

TEGNEBIENNALEN 2016: SKISSEN
Kunstnerforbundet 20.10. – 20.11.16

Liv Blåvarp
Kiyoshi Yamamoto
Tommy Johansson
Sturla Heggdalsvik
Nirmal Singh Dhunsi

I Kunstnerforbundets andre etasje vil det bli en gruppeutstilling med fem kunstnere fra ulike felt innen bl.a. kunsthåndverk, artist books og maleri. Kiyoshi Yamamoto vil vise en installasjon bestående av en rekke mindre arbeider utført i teknikker som vev, sprayboks på tre, tekstiltrykk og papirarbeider, av Liv Blåvarp får vi se et utvalg skissebøker i tillegg til skjematiske arbeidstegninger til smykker, Sturla Heggdalsvik skal vise den helt nye boka Idiot Nomad og et utvalg av originaltegningene til denne, Tommy Johansson viser større papirarbeider som utforsker maleriets teknikker og detaljer og Nirmal Singh Dhunsi bidrar med det omfattende verket Dagboknotater I som består av 50 tegninger i tusj og gouache.

Tegnebiennalen 2016 har SKISSEN som tema med fokus på disse områdene:
Skissen som verktøy for fri og fabulerende fantasi
Skissen som metode for konseptuell idéutvikling
Skissen som verktøy for registrering av observasjoner og inntrykk
Skissen som forarbeide til konkrete verk
Skissen som selvstendig uttrykk

Tegnebiennalen 2016 vil bli svært omfattende hva angår sted og tid, med 12 utstillinger fordelt på 11 visningssteder. Utstillingene vil også ha ulike utstillingsperioder fra 23. september til slutten av januar 2017. Tross de mange ulike åpningsdatoene er det mulig å
se hele Tegnebiennalen 2016 i løpet av to dager! Dette er fordi utstillingene i stor grad overlapper hverandre i to bolker, så om man for eksempel går en runde i uke 40 og deretter en til i uke 45 vil man kunne se alt.

Majoriteten av utstillerne er hentet fra den åpne innsendingen i vinter som genererte en enorm mengde søknader. 466 kunstnere fra alle generasjoner og et vidt spekter av uttrykk og posisjoner i kunstlivet sendte inn. I tillegg kommer noen inviterte, bla til utstillingen som skal vises på R.O.M., prosjektet 3+1 (Sol LeWitt, Terje Roalkvam, Paul Brand og Dag Skedsmo) og Gustav Vigeland. På toppen av disse 50 kunstnerne kommer det autonome prosjektet En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo som organiseres av kunstnerne Ida Madsen Følling, Eirik Senje og Ottar Karlsen som har invitert 205 kunstnere til en egen utstilling på et ennå uvisst sted.nstnere til en egen utstilling på et ennå uvisst sted.

Lewis & Taggart – Composition for three and more triangles

Working with material gathered over several years from many places, the Bergen-based artist duo Lewis & Taggart look to the structure and nuance of small objects and printed ephemera as points of departure in the creation of new forms and compositions. For the period of June 2016 to June 2017, they will exhibit a new series of works at Kunstnerforbun-det entitled Composition for three and more triangles, composed specifically for presenta-tion within the triangular glass cabinet at the gallery’s main entrance.

Andrew Taggart and Chloe Lewis are Canadian artists who have worked within the collabo-rative framework of Lewis & Taggart since 2006. In 2010, they received a joint MFA from the Bergen Academy of Art and Design, and their work has since been exhibited at venues such as Tegnerforbundet, Oslo; Entrée, Bergen; Syntax, Lisbon; ISCP, New York City; Crico-teka, Krakow; The Centre for Contemporary Art, Warsaw; and Kunstverein Leipzig. Lewis & Taggart are the recipients of the 2015/2016 Canada Council for the Arts Künstlerhaus Beth-anien International Artist Residency award in Berlin, Germany.

Legg til ekstern kalender…