Ny utstilling på Tag Team Studio: ‘Syntagma Metonymi’

Utstillingen Syntagma Metonymi er et resultat av en reise til Athen, som Rudjord Unneland, Wildhagen og Vermehren Holm foretok i januar 2016. Den viktigste årsaken til reisen var en felles overbevisning om nødvendigheten av å nærme seg bestemte hendelser og fenomener, som gjennom de siste årene har utspilt seg med Athen som symbolsk sentrum.

Syntagma Metonymi består av en helhetlig, multimedial installasjon som brer seg over begge utstillingsrommene på Tag Team. De forføreriske, geometriske grunnformene vi kjenner fra mange av Rudjord Unnelands senere arbeider dominerer det visuelle uttrykket også her. Denne gang er det imidlertid stedets arkitektur som danner rammen for arbeidet hans. Store sirkelformer er malt rett på galleriveggene, og et kvadrat i gips og tre, som egentlig overskrider rommets kapasitet, er presset over gulvene. Høyttalere er integrert i gulvstrukturen, de spiller av lydopptak fra Syntagma-plassen i Athen. Sammen med Vermehren Holms tekstlinjer som ruller over grønne skjermer, og Wildhagens karakteristiske reisetegninger, bidrar disse lydsporene til et forsiktig skifte i betrakterens fokus: midt i den estetiske og sanselige opplevelsen blir vi gjort oppmerksomme på den virkeligheten som finnes utenfor utstillingsrommet.

Utstillingen står fra 11.11 – 27.11.
Åpning: Fredag 11.11 kl 19.00-23.00.
Åpningstider:
Lørdag og søndag: 12.00-17.00
Ukedager: etter avtale

Legg til ekstern kalender…