Sarah Jost «Oändliga försök»

Detalj: Tekstfragment. Fra utstillingen Oändliga försök.

Oändliga försök er en installasjonsbasert utstilling som omhandler kommunikasjon og de utfordringer den mellommenneskelige utvekslingen av tanker og følelser byr på. Det fortelles en historie med utstillingen, om en tenkt bygning med et tilsynelatende uendelig antall etasjer. Bygningen er skueplass for spesifikke handlinger: bøker dekonstrueres, teksten fjernes fra boksidene og forflyttes med rør nedover i etasjene. Det sentrale verket i utstillingen er en arkitektonisk installasjon som blant annet inneholder bøker tømt for tekst. Narrativet blir også underbygd av tegning og video.

Jost har arbeidet med prosjektet over flere år og gjennom en rekke utstillinger. Utgangspunktet var et stedspesifikt kunstprosjekt på en nedlagt mølle i Kristiansand i 2011. Dette forlatte bygget, med sine etterlatte spor av fortidig aktivitet, frembrakte ideen om et kunstprosjekt som omhandler kommunikasjon. Etter hvert tok kunstprosjektet bolig i nye utstillingsrom, der det på et vis er både stedspesifikt og under utvikling. Til utstillingen ved Norske Grafikere har Jost laget flere helt nye arbeider.

Utstillingen tematiserer minne, stillhet og kommunikasjon – alle viktige temaer i Josts kunstnerskap. Hun arbeider hovedsakelig med installasjon og skulptur med innslag av tekst, tegning og video. Et gjennomgående trekk er gjenbruk av fragmenter fra eldre verk og funnet materiale i kombinasjon med nye elementer. Funnede og transformerte bøker går igjen i kunstnerskapet hennes.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens utstillingsstipend.

Sarah Jost (f.1979) er basert i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst‑ og designhøgskolen i Bergen, og en bachelor i keramikk fra Högskolan för design och konsthantverk ved Göteborgs Universitet. Jost har blant annet stilt ut ved Galleri Mors Mössa (Göteborg), Studio 17 (Stavanger), Visningsrommet USF (Bergen), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos) og Eskilstuna Konstmuseum.

Legg til ekstern kalender…