TONE BEHNCKE - nye malerier

Tone Behnckes nye malerier har en sterk og spennende dreining mot tegningen som uttrykksform. Men der hvor tegningen normalt er flat og todimensjonal, og gjerne illustrativ, har Tone Behnckes maleriske tegninger en rik og følsom dybde. I tillegg til rytme og bevegelse er kontinuitet viktig stikkord i hennes nye verk, da maleriene er bygget opp av et nærmest uendelig nettverk av tynne og tykke streker som bukter seg rundt og i hverandre og skaper en harmonisk helhet.

Velkommen til en lekker utstilling og vernissage Torsdag 19/1 kl 18.00
MØT KUNSTNEREN, NYT BOBLENE OG KJØP KUNSTEN

Legg til ekstern kalender…