Vi ser på meteoritter

Bli med på omvisning i utstillingen «Stein og Bein» hvor du får vite mer om meteoritter og se de eksemplarene som er utstilt.

Meteoritter fra verdensrommet har truffet planeten vår i milliarder av år, noen som vakre stjerneskudd på nattehimmelen, andre med katastrofale følger for livet på jorden. Jorden tilføres om lag ett hundre tonn med meteoritter i døgnet. Mesteparten er mikrometeoritter.

Det er funnet 16 meteoritter i Norge. 15 av disse er utstilt på Naturhistorisk museum i Oslo. Ordet meteoritt stammer fra gresk og betyr “luftstein” – altså en stein som har falt ned fra himmelen.

Det eksisterer et lite antall meteorittforskere i Norge, og hovedkompetansen befinner seg ved NHM. Her finnes også den nasjonale meteorittsamlingen, og fagfolk som vet hvordan de skal behandle meteoritter slik at viktig informasjon ikke går tapt.

Legg til ekstern kalender…